مرکز حافظ­‌شناسی از آغاز تأسیس تاکنون، در راستای گسترش و پیشبرد اهداف فرهنگی‌پژوهشی خود، تفاهم‌نامه­هایی را با نهادها، سازمان‌­ها، ارگان­‌ها و اشخاص مختلف منعقد کرده است که مفاد هر تفاهم‌­نامه به تحقق اهداف خرد و کلان مرکز حافظ شناسی منجر شده است. برخی از تفاهم­نامه‌­های اخیر مرکز حافظ­‌شناسی عبارت­‌اند از:

  • تفاهم‌­نامه‌ی مرکز حافظ­‌شناسی با شبکه‌ی جهانی سحر

بر اساس این تفاهم‌نامه مرکز حافظ‌شناسی محتوای بیش از بیست ساعت برنامه‌ی تلویزیونی با موضوع حافظ را برای شبکه‌ی جهانی سحر تدوین کرده‌است و استادان مرکز حافظ‌شناسی نیز با سمت کارشناس در برنامه‌های شبکه‌ی سحر شرکت کرده‌اند.

  • تفاهم­‌نامه‌ی مرکز حافظ‌شناسی با بنیاد علم ایران

بر اساس این تفاهم‌نامه کرسی پژوهشی حافظ به مرکز حافظ‌شناسی اعطا شده است. این اولین بار در کشور است که این کرسی به یک نهاد غیردانشگاهی و غیردولتی اعطا می‌شود. استاد کرسی دکتر کاووس‌حسنلی است. به اعتبار این کرسی، مرکز حافظ‌شناسی علاوه بر انجام فعالیت‌های ویژه‌ی آموزشی و پژوهشی می‌‌تواند هر سال دو دکتری ادبیات را به عنوان دانشجوی پسادکتری جذب کند.

  • تفاهم­‌نامه‌ی مرکز حافظ­‌شناسی با اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

بر اساس این تفاهم‌نامه مرکز حافظ‌شناسی و اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، نشست‌های علمی منظمی را با موضوع حافظ، به صورت مشترک، برگزار می‌کنند.

تاکنون نیمی از این نشست‌ها برگزار شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

 

  • تفاهم‌­نامه‌ی مرکز حافظ‌­شناسی با خانم دکتر زهرا طاهری

این تفاهم‌نامه میان مرکز حافظ‌شناسی و خانم دکتر زهرا طاهری، استاد دانشگاه استرالیا، منعقد شده‌است. بر اساس آن، خانم دکتر طاهری مبلغی را با نام پژوهانه در اختیار مرکز حافظ‌شناسی قرار داده است و این مبلغ، هر سال صرف انجام یک طرح پژوهشی یک‌ساله یا دو طرح شش‌ماهه می‌شود و صاحبان طرح برای انجام پژوهش خود از این پژوهانه برخوردار می‌شوند. متقاضیان پس از اعلام فراخوان هر ساله‌ی مرکز حافظ‌شناسی، طرح پیشنهادی  خود را به دبیرخانه ارسال می‌کنند و شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی پس از بررسی، طرح برگزیده را برای دریافت پژوهانه اعلام می‌کند.

  • تفاهم‌­نامه‌ی مرکز حافظ‌­شناسی با جناب آقای مهندس بهرام بزرگ

  • این تفاهم‌نامه میان مرکز حافظ‌شناسی و مهندس بهرام بزرگ، منعقد شده است. بر اساس آن، مهندس بهرام بزرگ، مبلغی را با نام پژوهانه در اختیار مرکز حافظ‌شناسی قرار داده است و این مبلغ، هر سال صرف انجام یک طرح پژوهشی یک‌ساله یا دو طرح شش‌ماهه می‌شود و صاحبان طرح برای انجام پژوهش خود از این پژوهانه برخوردار می‌شوند. متقاضیان پس از اعلام فراخوان هر ساله‌ی مرکز حافظ‌شناسی، طرح پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارسال می‌کنند و شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی پس از بررسی، طرح برگزیده را برای دریافت پژوهانه اعلام می‌کند.