دفتر اول حافظ­ پژوهی شامل مقالات و سخنرانی­های نخستین یادروز حافظ است که در روزهای 20و 21 مهرماه 1376 در شیراز برگزار شد. این مجموعه به کوشش کورش کمالی سروستانی از سوی بنیاد فارس­شناسی منتشر شده­است. بخش نخست دفتر حاضر، سخنرانی­های استاندار فارس و رییس شورای ­­عالی ­بنیاد فارس­شناسی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را دربرمی­گیرد. در بخش دوم نیز، آثار حافظ­پژوهانی چون اصغر دادبه، غلامحسین­ ابراهیمی­دینانی، حسین الهی­ قمشه­ ای و… آورده شده است.

فهرست مقالات
جبرگرایی حافظ: باور یا ابزار؟/ اصغر دادبه
مهر در دیوان حافظ/ غلامحسین ابراهیمی دینانی
عشق در دیوان حافظ و آثار ابن­عربی/ حسین الهی­قمشه­ای
اسطورۀ جست­و­جوی جام/ سیروس شمیسا
زندگی­نامۀ حافظ، در آیینۀ شعر او/ علی موسوی­گرمارودی
حافظ و گوته/ عبدالعلی دستغیب
دیدگاه­های تعلیمی و تربیتی حافظ/ احمد خاتمی
ظرایف عرفان مشکل اساسی شارحان دیوان حافظ/ سید یحیی یثربی
فلسفۀ حافظ/ رضا داوری اردکانی
ماجرای پیر حافظ/ پرویز خائفی
حیات و شعر حافظ/ سید محمدرضا جلالی­نائینی
مقام حافظ در دیار رودکی/ میرزا شکورزاده
زیباشناسی تصویرهای نکته­سنج در دیوان حافظ/ محمود عبادیان
حافظ و هویت ملی/ محمدرضا راشد محصل