مرکز حافظ­شناسی با
همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، هجدهمین دفتر
حافظ­پژوهی را در سال 1394 منتشر کرد. این مجموعه به‌کوشش سعیده رضازاده گردآوری شد
و انتشارات ارم آن را به چاپ رسانید. دفتر هجدهم با پیشگفتاری از دبیر علمی همایش و
مقدمة مدیر بنیاد فارس‌شناسی آغاز می­شود. بخش نخست این مجموعه شامل چکیده­ای است
از سخنرانی­های معاون اول رییس جمهور، امام جمعة شیراز و استاندار فارس. بخش دوم
به مقالات حافظ‌پژوهانی چون دکتر محمود عبادی، دکتر محمد یوسف نیری، استاد منصور
پایمرد و… در نشست علمی بیست مهرماه 1393 اختصاص یافته است. بخش سوم دفتر حاضر
نیز کتاب‌شناسی حافظ را در سال 1393 دربردارد.

فهرست مقالات

از خدای جهان تا خواجه‌ی
جهان/ دکتر محمود عبادی

چنین کنند بزرگان/ دکتر
محمد یوسف نیری

سخن «سربسته گفتن» با
حریفان/ دکتر ابراهیم قیصری

راز معناگریزی شعر حافظ/
استاد منصور پایمرد

آسیب‌شناسی تفسیرهای شعر
حافظ/ دکتر بهادر باقری

دلایل شرح متعدد برخی از
ابیات حافظ: با تحلیل و بررسی شروح دو بیت جنجال‌برانگیز/ دکتر خدیجه حاجیان

شرح یوهان کریستوف بورگل
بر برگزیده‌ای از غزلیات حافظ به زبان آلمانی/ دکتر علی رجایی

سنت جواب‌گویی به شعر
حافظ و ضرورت رویکرد هرمنوتیک/ دکتر مجید بهره‌ور

کتاب‌شناسی حافظ در سال
1393 خورشیدی/ ماندانا فیروزآبادی

از حافظ گفتن/ سید محمود
سجادی

معنیّ آب زندگی و روضه‌ی
ارم/ فرشید سادات­شریفی