دفتر پنجم حافظ ­پژوهی متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ را در مهر ماه 1380 دربردارد. این مجموعه، به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز مرکزحافظ­شناسی منتشر شده­است. بخش نخست دفتر، شامل سخنرانی­های استاندار فارس، معاون اول رییس­جمهور و صادق خرازی در آیین گشایش یادروز حافظ است. بخش دوم به متن سخنرانی­ها و مقالات حافظ­پژوهانی چون محمود دولت­آبادی، نصرالله امامی، ابراهیم قیصری، منصور پایمرد و …. اختصاص یافته است. در بخش سوم، گزارش میزگرد سومین نشست از پنجمین دورۀ یادروز حافظ گنجانده شده که به صورت پرسش ­و پاسخ با حضور کاووس حسن­لی، علی رواقی و سید محمدرضا جلالی­نائینی برگزار شده­است. بخش چهارم نیز گزارش کتاب­شناسی حافظ در سال 1380 را دربرمی­گیرد.

فهرست مقالات
حافظ، آن قطرۀ محال­ اندیش/ محمود دولت­آبادی
«… خدمت دقیقی به حافظ کرده است»/ ابراهیم قیصری
در جست­و­جوی حافظ صحیح/ سلیم نیساری
جایگاه علوم بلاغی در تصحیح دیوان حافظ/ اصغر دادبه
نسخه­گزینی شارحان شعر حافظ/ بهادر باقری
تحلیل ساختاری غزلی از حافظ/ نصرالله امامی
«لطف، رحمت و عنایت» و حافظ/ نصرالله فروهر
گنج عزلت، گنج عزت یا کُنج عزلت(نگاهی به تصحیح­های دیوان حافظ خانلری، نیساری و سایه)/ منصور پایمرد
میزگرد یادروز حافظ «ضرورت و شرایط تصحیح دیوان حافظ»
گزارش کتاب­شناسی حافظ در سال 1380/ مصطفی صدیقی