دفتر نهم حافظ­پژوهی دربردارنده متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه سال 1384 است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی و با همکاری نشر نوید منتشر شده است. دفتر حاضر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ­شناسی آغاز شده و در ادامه، مقالات علمی حافظپژوهانی چون دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، دکتر سید احمد پارسا، دکتر کاووس حسنلی و.. آورده شده است.

ترجمه غزلیات حافظ به زبان آلمانی/ جلیل سازگار نژاد

ترجمه ناپذیری حافظ/ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

حافظ در فرانسه/ دکتر اکبر اصغری تبریزی

ترجمة دیوان حافظ به کردی/ دکتر سید احمد پارسا

مصاحبه با پروفسوردوفوشه کور (تنها مترجم تمام دیوان حافظ به زبان فرانسه) دکتر کاووس حسنلی

بررسی مکتب تربیتی حافظ/ دکتر کمال خرازی

(دیدن روی یار) در شعر حافظ/ پروفسور هانری دوفوشه کور

میراث فرهنگ و ادب انجوی شیرازی/ دکتر منصور رستگار فسایی

حافظ وادبیات قزاق/ ایناش سیتوا

ترجمه حافظ  به زبان اسپانیایی/ دکتر نجمه شبیری

در قلم آورد حافظ…/ مصطفی صدیقی

جایگاه لسان الغیب در ادب عرب/ دکتر سید فضل­الله میر قادری

ترجمة غزلیات حافظ به زبان آلمانی/ دکتر حسن نکوروح