اعطای دومین پژوهانه از سوی مرکز حافظ‌شناسی

مرکز حافظ‌شناسی پس از فراخوان عمومی و بررسی گزاره‌های پیشنهادی برای اعطای گرنت پژوهشی مهندس بهرام بزرگ، سرانجام با طرح تحقیقی خانم مریم آذرنیا، دانش‌آموختة محترم دورة کارشناسی ارشد در رشتة زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز با عنوان «بررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسان» موافقت نمود و طرح یادشده پس از بررسی و داوری از سوی شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی به‌تصویب رسید. در جلسه‌ای که صبح روز سه‌شنبه 19 آذر 98 با حضور دکتر نصرالله امامی (عضو محترم شورای علمی مرکز)، دکتر کاووس حسن‌لی (استاد کرسی حافظ‌پژوهی و مدیر مرکز) و دکتر رضا رستگاری (جانشین مدیر مرکز ) در محل دفتر مرکز حافظ‌شناسی برگزار شد، قرارداد اعطای پژوهانه به‌امضا رسید و پژوهشگر برگزیده متعهّد شد در بازه‌ی زمانی یک‌ساله، دستاورد پژوهشی خود را آماده و ارائه نماید.
    یادآور می‌شود دومین گرنت پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی با حمایت مهندس بهرام بزرگ در شهریورماه 1398 به‌تصویب رسید. اولین پژوهانه‌ی مرکز حافظ‌شناسی پیش از آن و با حمایت دکتر زهرا طاهری در فروردین‌ماه 1398 به‌تصویب رسید و هم‌اکنون با طرح مصوّب «رفتار هنری حافظ و عناصر طبیعت» در حال اجراست. هنرمندان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی با ارائه‌ی طرح پژوهشی و تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی، می‌توانند از دوره‌های شش‌ماهه یا یکسالة این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.