• مرکز حافظ‌شناسی

مرکز حافظ‌شناسی نهادی مستقل (غیردولتی)، فرهنگی و علمی است که به‌منظور تقویت و گسترش فعالیت‌های مربوط به‌حافظ و توسعه‌ی پژوهش‌های تخصصی در پیوند با زندگی، اندیشه و شعر حافظ، در سال ۱۳۷۵ هـ.ش در شیراز تأسیس شد و با استقرار در محل حافظیه آغاز به‌ کار کرد. در این مرکز، با نظر به اهداف و برنامه‌های پژوهشی، مجموعه‌ای ارزشمند از اسناد، نسخه‌های چاپی دیوان، ترجمه‌ها و شروح معتبر شعر حافظ، کتاب‌های تحقیقی، مقاله‌ها، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای فراهم آمده است. ارزیابی طرح‌های علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی، حمایت از مطالعات حافظ‌پژوهی و چاپ و انتشار دستاوردهای تحقیقی از مهم‌ترین اهداف این مرکز است.