فهرست مقالات

عنوان

سال انتشار

نویسنده

مجله

حافظ مایه‌ی رسوایی نیست

1314

سعید نفیسی

مهر، ش3

حافظ شیرازی

1316

آقاخان محلاتی

ارمغان، ش3

درسی از دیوان حافظ (قسمت دوم: معارف معنوی)

1319

علی­‌اصغر حکمت

آموزش و پرورش، ش8 و 9

سعدی و حافظ

1319

محمدعلی فروغی

آموزش و پرورش، ش2

معنای بیتی از حافظ

1324

عباس اقبال­آشتیانی

یادگار، ش3

شرح یکی از ابیات حافظ

1324

محمد قزوینی

یادگار، ش14

مطالعه‌­ای در باب نبوغ حافظ

1327

لمبتون

اطلاعات ماهانه، ش11

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ (2)

1327

پرویز ناتل خانلری

یغما، ش7

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ (3)

1327

پرویز ناتل خانلری

یغما، ش8

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ (5)

1328

پرویز ناتل خانلری

یغما، ش1

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ (6)

1328

پرویز ناتل خانلری

یغما، ش7

تحقیق در آثار سعدی و حافظ

1333

اکبر ترابی

نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز، ش4

ترجمۀ غزلی از حافظ به هرزنی

1333

سیدمحمدحسین گلن­قیه­ای

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، ش3

دید فلسفی حافظ

1324

رضی معظمی

جهان نو، ش1

حل دو بیت از یک قصیدۀ حافظ

1337

احمدعلی رجایی،

 احمد ترجانی­زاده

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز، ش3

دیوان اثیرالدین اخسیکتی: تصحیح و مقابله و مقدمه و شرح

1337

رکن­الدین همایون­فرخ

راهنمای کتاب، ش3

ایهام یا خصیصۀ اصلی سبک حافظ

1338-1339

منوچهر مرتضوی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، ش2

مفهوم بیتی از دیوان حافظ

1339

جعفر شعار

راهنمای کتاب، ش4

غزلیات حافظ

1339

بازیل نیکی­تین

راهنمای کتاب، ش1

معنای بیتی از دیوان حافظ

1340

صبا­ح­الدین شمس

راهنمای کتاب، ش1

چند غزل اصیل حافظ

1340

پرویز ناتل خانلری

سخن، ش12

شرح شعری از حافظ

1341

علی­محمد پیمان­ یغمایی

راهنمای کتاب، ش7

حافظ محمود هومن

1341

عبدالعلی دستغیب

پیام نوین، ش9

سخنرانی آقای پروفسور ریپکا دربارۀ حافظ

1342

یان ریپکا

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش4

نکته­ای در شعر حافظ

1343

غلامحسین یوسفی

یغما، ش17

شک و انکار در اشعار خیام و حافظ

1344

عبدالعلی دستغیب

پیام نوین، ش9 و 12

مقایسۀ غزل­سرایی سعدی و حافظ

1344

محمد ریاض­خوان

وحید، ش20

کارنامۀ حافظ

1345

هاشم جاوید

وحید، ش7

تحقیق دربارۀ مفاهیم عرفانی غزلیات حافظ

1346

مجید یکتایی

مهر، ش2

فردوسی و حافظ

1348

فضل­الله رضا

یغما، ش11

شرح یک غزل حافظ، تقریر استاد فروزان­فر

1349

حسین بحرالعلومی

یغما، ش9

شرح یک غزل از حافظ، تقریر استاد فروزان­فر (4)

1349

حسین بحرالعلومی

یغما، ش10

شرح یک غزل از حافظ، تقریر استاد فروزان­فر (5)

1349

حسین بحرالعلومی

یغما، ش11

از حافظ تا برشت

1349

سیدمحمدعلی جمال­زاده

نگین، ش65

گفتار در ترجمه­پذیری

1349

فضل­الله رضا

راهنمای کتاب، ش1 و 2

حافظ شیراز

1349

عبدالعزیز مجددی

هلال، ش3

در سنجش شاهکارهای ادب فارسی بر مبنای درک خارجیان

1349

شمس­الملوک مصاحب

راهنمای کتاب، ش8 و 9

پدیدۀ مُد در شعر حافظ

1349

مکوندی

رنگین­کمان، ش17

حافظ و والری یا سنجش بین جهان­بینی عرفانی و مادی

1349

حسین­علی هروی

مقالات و بررسی­ها، دفتر2

شرح غزلی از حافظ، تقریر استاد فروزان­فر (6)

1350

حسین بحرالعلومی

یغما، ش4

شرح غزلی از حافظ، تقریر استاد فروزان­فر (7)

1350

حسین بحرالعلومی

یغما، ش5

انتقاد کتاب از کوچۀ رندان

1350

محمد خوانساری

راهنمای کتاب، ش1-3

حافظ مفسر عالم غیب

1350

عیسی سپهبدی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، ش2

سعدی- حافظ

1350

محمدجعفر محجوب

یغما، ش5

این غزل از حافظ است یا سلمان؟

1350

محمد محیط طباطبایی

ارمغان، ش2

آدم (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش5

بر لب بحر فنا… (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش9

جبر (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش10

خدا در حافظ (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش4

سالوس و ریا (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش7

شکایت (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش12

شیوۀ رندی و مستی (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش8

فرزانه (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش6

نکته­ها (خلوتگه کاخ ابداع)

1351

علی دشتی

یغما، ش12

پیشنهادی دربارۀ معنی بیتی دشوار از حافظ

1351

احمدعلی رجایی

راهنمای کتاب، ج15

و شعر حافظ

1352

منصور رستگارفسایی

مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

حافظ در جهان اندیشه

1352

عبدالعلی دستغیب

پیام نوین، ش8

مسألۀ توالی ابیات در اشعار حافظ

1352

مسعود فرزاد

مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

روابط حافظ با شاه ولی

1352

حمید فرزام

مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

تقلید و ابداع در تشبیهات و استعارات حافظ

1352

خسرو فرشیدورد

مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

نکاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

1352

رضا نورنعمت­اللهی

مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر حافظ

حافظ در بُعد چهارم

1354

علی­اصغر حلبی

تلاش، ش51

نیشخند حافظ شیراز

1354

محمدجعفر یاحقی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدف ش2

جبر حافظ

1355

سعید برومند

دانش روز، ش15

حافظ در ادبیات فرانسه

1355

جواد حدیدی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات  دانشگاه فردوسی مشهد، ش4

کلمه در شعر حافظ

1355

گیتی فلاح­رستگار

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش3

تأکیدی بر هویت جهانی حافظ

1355

آیدین آغداشلو

رستاخیز، ش306

گفت­وگو با خانم اوامیری حافظ­شناس فرانسوی

1355

حسین مهری

تلاش، ش62

حافظ شیرازی

1355

عباس مهرین

هوخت، ش9

شعرهای برگزیدۀ حافظ شیراز

1356

هرمن بیکنل،

ترجمۀ حسین­علی ملاح

هنر و مردم، ش182

دفع وصله از شعر حافظ

1357

محمدعلی اسلامی­ندوشن

یغما، ش9

تحلیل سبکی حافظ و معرفی غزلی تازه منسوب به او

1357

یدالله ثمره

مجموعۀ سخنرانی­های ششمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج2

جامع دیوان حافظ

1357

کرامت رعنا حسینی

سخن، ش5 و 6

ترکیبات اشعار خاقانی و حافظ و وجه اشتراک آن­ها

1357

محمدجواد شریعت

هشتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج10

در جست­وجوی حافظ راستین

1357

فردین شیروانی،

حسن شایگان

رودکی، ش84

بحثی دربارۀ یک غزل حافظ

1359

قاسم غنی

آینده، ش6

ورود شعر حافظ به ینگه دنیا

1360

پروین کجوری

آینده، ش6

اسلوب هنری حافظ و قرآن

1361

بهاءالدین خرمشاهی

نشر دانش، ش4

سیر توحید در آثار شاعران

1362

احمد خوانساری

سروش، ش280

شرح بیتی از حافظ

1363

کرامت رعنا حسینی

آینده، ش12

یوسف گمگشته، عزیز حافظ

1363

احمد سهیلی خوانساری

آینده، ش2 و 3

نکته­هایی در شعر حافظ

1363

محمدجواد شریعت

کیهان فرهنگی، ش8

یک معنای نقش در دیوان حافظ

1363

سیروس شمیسا

نشر دانش، ش2

چند نکته در بیت حافظ

1364

محمدعلی اسلامی­ندوشن

نشر دانش، ش3

عشق، زیربنای جامعه (قسمت چهارم)

1364

مهدی پرهام

آینده، ش9

دربارۀ بعضی لغات و تعبیرات دیوان حافظ

1364

سیاوش پرواز

کیهان فرهنگی، ش1

حافظ و وسوسۀ عقل

1364

بهاءالدین خرمشاهی

گلچرخ، ش5

شمس­الدین محمد حافظ

1364

اسدالله شعبانی

آیش، ش1

چند نکته دربارۀ شعر حافظ و زندگانی او

1364

محمدجعفر محجوب

حافظ­شناسی

بیان عشق از زبان حافظ

1364

سعید نیازکرمانی

حافظ­شناسی، جلد2

حافظ از دیدگاه­های مختلف

1364

سعید نیازکرمانی

حافظ­شناسی، 1

(شد) در بیت پر گفت­وگوی دیوان حافظ

1365

محسن جاویدان

کیهان فرهنگی، ش5

اهتمامی بی­اهمیت

1365

بهاءالدین خرمشاهی

نشر دانش، ش4

علامه اقبال و حافظ شیرازی

1365

شهین­دخت کامرانی­مقدم

گلچرخ

شعر مسعودسعد در دیوان حافظ

1365

مهدی نوریان

آینده، ش4-6

چرا حافظ؟

1365

سعید نیازکرمانی

حافظ­شناسی، 3

واقعه

1366

پرویز اهور

آینده، ش8-12

بن­مایه­های کهن ایرانی در دیوان حافظ

1366

ویسیچ اسکالی مووسکی، ترجمۀ زهره زرشناس

چیستا، ش1

نظری دیگر دربارۀ دو آینه

1366

سیاوش پرواز

آینده، ش8-12

غمزۀ صراحی

1366

سیروس ذکاء

آینده، ش8-12

بخشی از کتاب­شناسی حافظ

1366

ابوالقاسم رادفرد

کیهان فرهنگی، ش10

شیوۀ شاعری حافظ

1367

محمدعلی اسلامی­ندوشن

ایران­نامه، ش4

چند نکته

1367

ایرج افشار

حافظ­شناسی، ج10

نکته­های تازه در شعر حافظ

1367

سیاوش پرواز

آدینه، ش29

از روزبهان تا حافظ

1367

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

معارف، ش3

حافظ در میان هفتاد و دو ملت

1367

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

تحقیقات اسلامی، ش1

حافظ عارف و ابن­عربی شاعر

1367

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نشر دانش، ش1

آزادگی و ظلم­ستیزی حافظ

1367

حسین رزمجو

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش2

سیری دیگر در دیوان خواجۀ شیراز

1367

حمید سبزواری

کیهان فرهنگی، ش8

حافظ شقایقی است همزاد داغ

1367

عبدالکریم سروش

اطلاعات، ش18630

تأملی در بیتی از حافظ

1367

محمدجاوید صباغیان

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش2

داستان آفرینش انسان در مکاشفۀ عرفانی حافظ

1367

امیر ضیایی

گلچرخ، ش17

گوته و حافظ

1367

عبدالکریم گلشنی

کیهان فرهنگی، ش8

صبح و سحر در اندیشۀ حافظ

1367

حسن مبینی

کیهان اندیشه، ش21

نظام بی­نظامی؛ نکته­ای در ساخت غزل حافظ

1367

عباس­قلی محمدی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش2

چرا حافظ؟ (تأملی در معنی تاریخی حافظ­شناسی ما)

1367

حسین معصومی­همدانی

نشر دانش، ش6

یک مأخذ محتمل دیگر برای الا یا ایها الساقی

1367

علی موسوی­گرمارودی

کیهان فرهنگی، ش8

یک غزل و چهار ترجمه

1367

علی میرعمادی

کیهان فرهنگی، ش8

لالۀ حافظ

1367

محمدجعفر یاحقی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش2

حافظ و ادب عربی

1368

محمدحسین حسینی

کیهان، ش13577

ذکر رسم باستانی در دیوان حافظ

1989م.

(1368)

ریحانه خاتون

سخن پارسی،

 مجلۀ تحقیقات فارسی

هم­سخنی حافظ و مولانا

1368

حمزه­علی فرهادیان

نشر دانش، ش3

پیشینۀ پزشکی در ادب فارسی و سهم حافظ در آن

1368

جواد وهاب­زاده

اطلاعات علمی، ش22

نسیمی از حافظ

1369

علی خادم­علما

کیهان اندیشه، ش34

نگاهی به تأثیر احادیث در شعر حافظ

1369

اصغر دادبه

حافظ­شناسی

عنقا در اندیشۀ حافظ

1369

مهدی دهباشی

کیهان اندیشه، ش30

تفسیر شیعی از یک غزل حافظ

1369

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

معارف، ش1

حافظ خط حافظ

1369

قدرت­الله روشنی زعفران­لو

آینده، ش5-8

نگاهی به غزل­های مصحح دکتر خانلری، روش علمی و این­جور حرف­ها…

1369

احمد شاملو

دنیای سخن، ش39

یادداشت­هایی دربارۀ حافظ

1369

محمدرضا شفیعی­کدکنی

حافظ­شناسی

در گلگشت شعر حافظ

1369

محمدجاوید صباغیان

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (یادنامۀ زنده­یاد دکتر غلامحسین یوسفی)، ش3 و 4

اساطیر و شخصیت­های شاهنامه در حافظ

1369

زهره نوروزی

رشد آموزش و ادب فارسی، ش23

خواجو و خواجه در یک نگاه

1370

زهره نوروزی

کیان، ش1

دولت وصل

1370

سعید نیازکرمانی

دولت پیر مغان

داستان پیامبران در دیوان حافظ

1371

اردشیر بهمنی

گلچرخ، ش4

نظم کائناتی کلمات در شعر حافظ

1371

صالح حسینی

نشر دانش، ش6

زین قند پارسی که به بنگاله می­رود

1371

بدیع­الله دبیری­نژاد

ادبستان، ش33

جمال آفتاب (شرح یک غزل از حافظ)

1371

علی سعادت­پرور

کیهان اندیشه، ش43

فروغ جمال؛ بررسی واژه­ای در شعر حافظ

1371

نصرت­الله فروهر

سوره، ش4

رَفتن یا رُفتن

1371

میرجلال­الدین کزازی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش1 و 2

نکته­ای چند دربارۀ حافظ

1371

یحیی ماهیارنوابی

فروهر، ش11 و 12

نثار و فدیه در شعر حافظ

1371

ابوالفضل مصفی

گلچرخ، ش3

جامی و حافظ

1372

اعلاخان افصح­زاده،

ترجمۀ شمس­الحق رهنما

آشنا، ش14

یک نقطۀ سیاهی؛ در توضیح بیتی از حافظ

1372

هاشم جاوید

نشر دانش، ش5

حافظیه

1372

بهروز جهانگیرپیشه

جهان اسلام، ش561

نقش تلمیح در غزلی از حافظ

1372

صالح حسینی

نشر دانش، ش2

سابقه

1372

اصغر دادبه

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش3 و 4

حافظ و معاصرانش

1372

آنه­ماری شیمل،

ترجمۀ حسن انوشه

کلمۀ دانشجو، ش6

سرنوشت­گرایی در اندیشۀ حافظ

1372

محمد علمی

مناطق آزاد، ش34

نسب­نامۀ بیتی از حافظ

1372

سروش کاظمیان

ادبستان، ش46

اشارات قرآنی در شعر حافظ

1372

هادی کوشش

ادبستان، ش51

حکیم سبزوار و حافظ شیراز

1372

جواد محقق نیشابوری

کیهان فرهنگی، ش1

انبیاء الهی در شعر حافظ؛ سلیمان بن داوود (ع)

1372

سید محمود محمدی برازجانی

روزنامۀ خبر، ش3436

مستور و مست

1372

ابوالفضل مصفی

گلچرخ، ش6

تأثرات حافظ شیرازی از خاقانی شروانی

1372

معصومه معدن­کن

آشنا، ش12

سرّ سرخوشی حافظ

1372

معصومه معدن­کن

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، ش3 و 4

راه گران در شعر حافظ

1372

اسماعیل نواب­صفا

آینده، ش7

جدل در شعر حافظ

1373

اصغر دادبه

کیهان فرهنگی، ش7

چند نکته در باب ترجمه­های فرانسوی غزلیات حافظ

1373

مهدی علایی­حسینی

مجموعه مقاله­هایی از دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه

ارسال مثل در شعر حافظ

1373

هادی کوشش

ادبستان، ش53

دربارۀ حافظ به سعی سایه

1373

محمدجعفر محجوب

کلک، ش60

حال نکو در قفای فال نکو

1373

منوچهر همایون­پور

دنیای سخن، ش60

پیر در اشعار خواجۀ شیراز

1373

حسینعلی یوسفی

ادبستان، ش56

تیر عاشق ­کش

1374

نصرالله پورجوادی

نشر دانش، ش4

چگونه به کار حافظ کشیده شدم

1374

بنفشه حجازی

گلچرخ، ش2

انقلاب حافظ در غزل

1374

بهاءالدین خرمشاهی

روزنامۀ خبر

 (نگاه پنج­شنبه)

دانشجویان فارسی­خوان ژاپنی و شعر حافظ

1374

هاشم رجب­زاده

کلک، ش65

پند و اندرز در دیوان حافظ

1374

سارا طاهری

فرهنگ فارس

حافظ شیراز در اروپا

1374

مهدی علایی­حسینی

سروش، 773

سی و یک دیوان در یک دیوان

1374

ف- سروا

چیستا، ش118 و 119

درک و فهم شعر حافظ

1374

وارث کرمانی

آشنا، ش22

فال حافظ: خود روان­درمانی

1374

ابراهیم محجوبی

جامعۀ سالم، ش25

حافظ و جهان­ملک­خاتون

1374

سعید نفیسی

راهنمای کتاب، ج11

نظری به دو بیت از حافظ

1374

یوسف مسگری

گلچرخ، ش12

سخن حافظ

1374

سعید نیازکرمانی

دولت پیر مغان

می و معشوق؟!

1374

منصور یار ویسی

آشنا، ش25

از ظلمت ماده تا روشنایی عشق

1375

رستم شاه­محمدی

خبر

(نگاه پنج­شنبه)

فیضان روح خواجه حافظ به عارفان

1375

سیدمحمد طلحۀ رضوی

آشنا، ش32

پیر در ترجمۀ کلارک از دیوان حافظ

1375

مهرزاد منصوری

مترجم، ش 21 و 22

عطر سُکرآور گل­ها در شعر حافظ

1375-1376

صادق همایونی

گزارش، ش73 و 74

جست­وجو در معنای یک واژه

1376

هاشم جاوید

خبر جنوب

(نگاه پنج­شنبه)

حافظ… و عید فطر

1376

مهدی رستگار

رسالت، ش3496

بار امانت در قلمرو وهومن

1376

علی­قلی محمودی بختیاری

وهومن، ش13

تحلیل تاریخی غزلی از حافظ

1377

حسین­علی بیهقی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشکدۀ فردوسی مشهد، ش41 و 42

ترجمۀ شعر حافظ

1377

مسیح حکمی

میراث ایران، ش9

مدارا در شعر و شخصیت حافظ

1377

بهاءالدین خرمشاهی

کیان، ش45

فلسفۀ حافظ

1377

رضا داوری اردکانی

مجموعۀ مقالات نخستین یادروز حافظ

پیروان حافظ در شبه قارۀ هند

1377

بدیع­الله دبیری­نژاد

فروهر، ش5 و 6

دیدگاه سیاسی حافظ

1377

رضا شیدایی

شیراز، پیش­شمارۀ 5

چشم­انداز اشتراکات در اندیشه، شعر و زندگی حکیم گنجه و رند شیرازی، نظامی و حافظ

1377

محمد قراگزلو

کیهان فرهنگی، ش150

چند و ایهام و اشارۀ دور از ذهن در شعر حافظ

1377

ابراهیم قیصری

فصل­نامۀ هنر، ش37

مشاعره از دیوان حافظ و برگزیده­ای از اشعار نوروزی

1377

اردشیر لطیفیان

میراث ایران، ش7

شرح دو بیت از یک غزل حافظ

1377

شهریار مهرکی

رویش، ش2

سایۀ سنت­ها در شعر حافظ

1377

صادق همایونی

بخارا، ش1

ترک سمرقندی و ترکان شیرازی

1378

ابراهیم باستانی پاریزی

حافظ­پژوهی، دفتر2

سنت­های محبت تاجیکان نسبت به غزلیات حافظ

1378

نذیرجان تورسنف

حافظ­پژوهی، دفتر2

معنا و آزادی در شعر حافظ

1378

علی­محمد حق­شناس

حافظ­پژوهی، دفتر2

حافظ با حکایتی که عقلش نمی­کند تصدیق

1378

بهاءالدین خرمشاهی

روزنامۀ همشهری

حافظ و فرهنگ ایرانی

1378

عبدالرسول خیراندیش

حافظ­پژوهی، دفتر2

مکتب حافظ، مکتب رندی

1378

اصغر دادبه

حافظ­پژوهی، دفتر2

حافظ و فردوسی

1378

منصور رستگارفسایی

حافظ­پژوهی، دفتر2

عشق، کدام عشق؟

1378

عبدالحسین زرین­کوب

حافظ­پژوهی، دفتر2

سفینۀ غزل حافظ

1378

احمد سمیعی

حافظ­پژوهی، دفتر2

حافظ و گذرگاه عافیت

1378

رضا شعبانی

حافظ­پژوهی، دفتر2

حافظ از دیدگاه یوهان کریستف بورگل

 گزینش و ترجمۀ عبادیان

1378

محمود عبادیان

حافظ­پژوهی، دفتر2

تأملی بر سبک شعر حافظ شیرازی

1378

غلامرضا عربی­نژاد

اطلاعات، ش6

پیر گلرنگ

1378

رشید عیوضی

حافظ­پژوهی، دفتر2

آه سحرخیزان

1378

محمد قراگزلو

حافظ­پژوهی، دفتر2

سایه­روشن قصۀ یوسف (علیه­السلام) در دیوان حافظ

1378

ابراهیم قیصری

حافظ­پژوهی، دفتر11

نگاهی از چشم­انداز عارفانل حافظ

1378

محمدحسین مقاره­ عابد

روزنامۀ اطلاعات

اندیشه­های پنهان حافظ

1378

غلام­حسین ابراهیمی­دینانی

حافظ­پژوهی، دفتر2

جغرافیای انفسی حافظ

1378

محمدجعفر یاحقی

حافظ­پژوهی، دفتر2

شیراز در عصر حافظ

1379

حسن امداد

حافظ­پژوهی، دفتر3

نگاهی به خودستایی­ها و دگرستایی­های حافظ

1379

اصغر دادبه

حافظ­پژوهی، دفتر3

حافظ، شعر و شاعری معاصرانش

1379

منصور رستگارفسایی

حافظ­پژوهی، دفتر3

عشق حافظ

1379

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر3

نازک­اندیشی­های حافظ

1379

عبدالکریم سروش

حافظ­پژوهی، دفتر3

حافظ و اسطورۀ عشق و آفرینش

1379

فریده سیحون،

 محمد ضیمران

حافظ­پژوهی، دفتر3

باد در دیوان حافظ

1379

عبدالرضا سیف

مجلۀ  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش41 و 42

جرعه ­افشانی بر خاک در رمزپردازی­های آب

1379

عزیز شبانی

حافظ­پژوهی، دفتر3

تأویل­گرایی در عصر حافظ و تأویل در شعر حافظ

1379

جعفر شعار

حافظ­پژوهی، دفتر3

مشکلات سیاسی و اجتماعی عصر حافظ

1379

محمد قراگزلو

حافظ­پژوهی، دفتر3

کارنامۀ حافظ­پژوهی 78

1379

الهام کرمی­زاده

حافظ­پژوهی، دفتر3

حافظ و غزل او

1379

کوبیچکوا،

ترجمۀ محمود عبادیان

حافظ­پژوهی، دفتر3

گزارش از دومین نشست نقد و بررسی کتاب در تالار حافظ

1380

تهمینه اشرفی

سخن اهل دل، ش1

شناخت معانی و حل مشکلات غزل­های حافظ

1380

نصرالله امامی

حافظ­پژوهی، دفتر4

سیری در شرح­های شعر حافظ از سدۀ نهم هجری تا پایان سال 1375

1380

بهادر باقری

کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش44

قرعۀ کار یا قرعۀ فال

1380

ابراهیم پوردرگاهی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش3 و 4

تاریخ در آیینۀ غزل حافظ

1380

بهروز ثروتیان

حافظ­پژوهی، دفتر4

پیام انسانیت و بشردوستی در شعر حافظ

1380

عبدالقادر جعفری

ابرار

ترک شیرازی، گذری و نظری بر ترکان در عصر حافظ

1380

عبدالرسول خیراندیش

حافظ­پژوهی، دفتر4

بلبل صبا، بلبل سحر؟ نگاهی به تصرفات حافظ در شعر خود

1380

اصغر دادبه

حافظ­پژوهی، دفتر4

حافظ، منتقد و مصلح، یا مدیحه­گو؟

1380

محمود درگاهی

حافظ­پژوهی، دفتر4

مادۀ حافظ­شناسی خیلی غلیظ شده است!

1380

عبدالعلی دستغیب

گزارش، ش131

حکمت و اخلاق در غزلیات حافظ

1380

غلامرضا رحمدل

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش158 و 159

حافظ شیرین­سخن

1380

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر4

تأملی بر یادداشت­های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ

1380

علی­محمد سجادی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش46 و 47

حافظ و شحنۀ نجف

1380

غلامرضا صحرائیان

حافظ­پژوهی، دفتر 4

چند نکته در شعر حافظ

1380

فرزانه ضیایی حبیب­آبادی

کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش46 و 47

شمس­الدین حافظ شیرازی و امین­الدین محمد بلیانی

1380

اسحاق طغیانی

حافظ­پژوهی، دفتر4

اثرپذیری حافظ از ناصر بخاری

1380

قربان ­اف

کیهان فرهنگی، ش183

کارنامۀ حافظ­پژوهی 79

1380

الهام کرمی­زاده

حافظ­پژوهی، دفتر4

حافظ و مهدویت

1380

مجتبی معظمی

موعود، ش25

تفرس در دفتر دیگرسانی­ها در غزل­های حافظ

1380

سلیم نیساری

حافظ­پژوهی، دفتر4

نباید تردید داشت که حافظ رامشگر بوده است

اسفند80، فروردین81

عبدالعلی دستغیب

گزارش، ش132 و 133

تحلیل ساختاری غزلی از حافظ

1381

نصرالله امامی

حافظ­پژوهی، دفتر5

حافظ و ریاستیزی

1381

محمدابراهیم انصاریِ ­لاری

حافظ­پژوهی، دفتر5

نسخه­گزینی شارحان شعر حافظ

1381

بهادر باقری

حافظ­پژوهی، دفتر5

گنج عزلت، گنج عزت یا کنج عزلت

1381

منصور پایمرد

حافظ­پژوهی، دفتر5

نگاهی به عمران و معماری در شعر حافظ

1381

سروش چراغی

همشهری، ش2683

مهر و مدارا از دیدگاه حافظ

1381

صادق خرازی

حافظ­پژوهی، دفتر5

جایگاه علوم بلاغی در تصحیح دیوان حافظ

1381

اصغر دادبه

حافظ­پژوهی، دفتر5

حافظ در فرانسه

1381

سیروس ذکاء

فصل­نامۀ هستی، ش10

نقش معنایی- منظوری جملات پرسشی در غزلیات حافظ

1381

جلال رحیمیان و کاظم شکری احمدآبادی

مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش1

بررسی مبانی تربیتی در غزلیات حافظ

1381

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر5

پیکرۀ شاعرانه در خیالستان مولوی و حافظ

1381

علی شریعت کاشانی

شوکران، ش3 و 4

گزارش کتاب­شناسی حافظ

1381

مصطفی صدیقی

حافظ­پژوهی، دفتر 5

گنج قارون که فرو می­رود از قهر هنوز

1381

میلاد عظیمی

فصل­نامۀ هستی، ش12

لطف، رحمت و عنایتت حافظ

1381

نصرت­الله فروهر

حافظ­پژوهی، دفتر5

گوته، غریب­تر از حافظ

1381

محمود فلکی

ماهنامۀ ادبی شوکران، ش5 و 6

خدمت دقیقی به حافظ کرده است

1381

ابراهیم قیصری

حافظ­پژوهی، دفتر5

به یاد خواجه حافظ عشق و خرد

1381

یوسف مسگری

اعتماد

حافظ، نماد روح متعادل ایرانی

1381

علی ابراهیم­زادۀ گرجی

جام جم

دربارۀ غزلی از حافظ

1381

حبیب نبوی

اطلاعات

در جست­وجوی حافظ صحیح

1381

سلیم نیساری

حافظ­پژوهی، دفتر5

گوته و حافظ، تأثیر غزل حافظ در دیوان شرقی- غربی گوته

1382

محمدعلی اسلامی­ندوشن

فصل­نامۀ هستی، ش16

حافظ و فرهنگِ بازی­های زبانی

1382

علی باباچاهی

حافظ­پژوهی، دفتر6

رندانه­های حافظ

1382

مهناز بازگیر

کیهان فرهنگی، ش208 و 209

تأثیرپذیری ذهن و زبان حافظ از قرآن

1382

مجتبی بشردوست

گلستان قرآن، ش160

حافظ و مردم

1382

الهام خواست­خدایی

حافظ­پژوهی، دفتر6

حافظ و مسألۀ خاستگاه شعر

1382

اصغر دادبه

حافظ­پژوهی، دفتر6

زیبایی­شناسی دینی در غزلیات حافظ

1382

غلامرضا رحمدل

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش166 و 167

مُلک عافیت

1382

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر6

حافظ و بازار نشر

1382

مصطفی صدیقی

حافظ­پژوهی، دفتر6

ظرافت­های بدیعی در شعر حافظ

1382

جواد مرتضایی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمان، ش14

شعر و زمانۀ حافظ

1382

آرتورجی آربری

ترجمۀ ضیاءالدین ترابی

کیهان فرهنگی، ش204

مسند جم

1382

حسین آقاحسینی

حافظ­پژوهی، دفتر6

ارگانومی در شعر حافظ و سعدی

1382

داوود اسپرهم

فصل­نامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش48و49

حافظ با یادداشت­ها و حواشی دکتر قاسم غنی

1382

احمد مهدوی دامغانی

حافظ، ش13

حافظ و شکر ایزد

1382

سید فضل­الله میرقادری

حافظ­پژوهی، دفتر6

حافظ و روزبهان

1383

علی­اکبر افراسیاب­پور

حافظ، ش10

حافظ آوازه­خوان بود

1383

نیکنام ایرانی

حافظ، ش6

در جست­وجوی حافظ

1383

مهدی برهانی

حافظ، ش10

گذر زمان و زمان­ناپذیری حافظ

1383

مهدی پرهام

حافظ، ش1

تفسیر دو بیت حافظ

1383

امیرحسین اکبری شالچی

حافظ، ش9

اوصاف رندان در شعر حافظ

1383

محمدعلی خالدیان

حافظ، ش10

نقدی بر پیر ما و خطای قلم صنع

1383

سعید خیرخواه

حافظ، ش12

خطای قلم صنع در منطق شعر

1383

اصغر دادبه

حافظ، ش10

مهندسی سخن در سروده­های حافظ

1383

محمد راستگو

حافظ­پژوهی، دفتر7

ریاستیزی عاشقانۀ حافظ

1383

فریبرز رئیس­دانا

حافظ، ش2

دلبستگی­های شهریار به خواجۀ اهل راز

1383

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر7

چون من از خویش برفتم…

1383

حسن سید ابوترابی

حافظ، ش12

حافظ آوازه­خوان نبود

1383

محمود شاهرخی

حافظ، ش5

ابیات حافظ در تعلیقات اسرارالتوحید

1383

محمدجواد شریعت

حافظ، ش8

موسیقی در شعر حافظ

1383

ابراهیم شمس­اللهی

پیام آشنا، ش1

نقش بر آب

1383

محمود عابدی

حافظ­پژوهی، دفتر7

ذهن و زبان حافظ در مقایسه با سعدی، مولوی و خیام

1383

قاسم غنی

حافظ، ش8

حافظ و قواعد قافیه و ردیف

1383

ماشالله کامران

حافظ، ش8

قند پارسی در بنگاله؛ تقلید شاعران از حافظ

1383

م. فیروز

حافظ، ش9

حافظ، شافعی و اشعری یا شیعی

1383

هاشم محمدی

حافظ، ش5

حافظ و آیین مزدیسنا

1383

هاشم محمدی

حافظ، ش7

اصطلاحات خوش­نویسی دیوان حافظ

1383

آزاد محمودی

حافظ، ش7

شیوۀ خاص حافظ

1383

منوچهر مرتضوی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش97-100

جلوه­های متفاوت شعر حافظ

1383

جلیل مسعودی­فرد

حافظ، ش12

خودباوری در شعر و اندیشۀ حافظ

1383

داوود ملک­­زاده

شعر، ش37

تحقیقی در شعر بازگشت ادبی و مقایسۀ آن با شعر خاقانی و حافظ

1383

مختار ابراهیمی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش15

سانسورستیزی­های حافظ

1383

شهریار مندنی­پور

حافظ­پژوهی، دفتر7

اصطلاحات خوش­نویسی شعر حافظ

1383

علی موسوی­گرمارودی

حافظ، ش8

غزل هندی حافظ، این کار با ثلاثۀ غساله می­رود

1383

مرتضی مولانا

حافظ، ش9

سحر سخن حافظ

1383

غلام­عباس نفیسی

کتاب ماه، ش18

به که سخن دیر پسند آوری؛ پژوهشی در بازنگری­ها و دست­کاری­های هنری حافظ

1383

 و

1384

محمد راستگو

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کاشان، ش47 و 49

رندان پارسا

1384

علی­اکبر افراسیاب­پور

حافظ، ش13

تأثیر حافظ از امیر معزّی و حکم و پادشاه­انگیز

1384

سیدحسن امین

حافظ، ش19

گلبانگ پهلوی

1384

سیدحسن امین

حافظ، ش19

گوشۀ چشم حافظ به غزلی از مولانا

1384

محمد ایرانفر

حافظ، ش15

رمضان در شعر حافظ

1384

مصطفی بادکوبه­ای

حافظ، ش20

در پس آینه

1384

مسیح بهرامیان

حافظ، ش19

شعر رندانه در دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی

1384

بهروز ثروتیان

حافظ، ش19

تضمین شعر حافظ

1384

هوشنگ جانبازی

حافظ، ش22

طنز در شعر حافظ

1384

عبدالامیر چناری

پژوهش­نامۀ علوم انسانی، ش 45-46

حافظ، شاعر نوپرداز

1384

جعفر حمیدی

حافظ­پژوهی، دفتر8

اصطلاحات فقهی در دیوان حافظ

1384

محمدعلی خالدیان

حافظ، ش19

حافظ و حماسۀ ملی ایران

1384

جلال خالقی مطلق

حافظ، ش19

وصله، تنها انتخاب حافظ

1384

پرویز خجندی­مقدم

حافظ، ش19

آیا انطباق مفاهیم سکولاریسم با اشعار حافظ، علمی و منطقی است؟

1384

هادی خدیور

حافظ، ش16

تفسیر یک بیت حافظ

1384

هادی خدیور

حافظ، ش13

راز و رمز برتری حافظ

1384

هادی خدیور

حافظ، ش19

طنز حافظ، تأملی انتقادی بر مقالۀ استاد شفیعی کدکنی [بخش نخست]

1384

بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، ش21

طنز حافظ، تأملی انتقادی بر مقالۀ استاد شفیعی کدکنی [بخش دوم]

1384

بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، ش22

طنز حافظ، تأملی انتقادی بر مقالۀ استاد شفیعی کدکنی [بخش سوم]

1384

بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، ش23

طنز حافظ، تأملی انتقادی بر مقالۀ استاد شفیعی کدکنی [بخش چهارم]

1384

بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، ش24

سکولاریسم در شعر حافظ

1384

محمود درگاهی

حافظ، ش15

پیر ما گفت… نقد بر نقد

1384

سعید رحمتی

حافظ، ش23

اندیشۀ دینی حافظ

1384

بهمن رهبری

حافظ، ش19

یک غزل ناشناختۀ حافظ؟

1384

فرانسیس ریشارد

حافظ، ش22

حافظ آوازه­خوان نبود

1384

سعید سادات

حافظ، ش25

راز مانایی

1384

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر8

ز کارستان او یک شمّه این است

1384

علی­محمد سجادی

پژوهش­نامۀ علوم انسانی، ش45 و 46

اصطلاحات نجومی دیوان حافظ

1384

لطیفه سلامت­باویل

حافظ، ش15

دیگر ز شاخ سرو سهی

1384

حسن سید ابوترابی

حافظ، ش20

سایۀ حافظ در غزل­های سایه «هوشنگ ابتهاج»

1384

عبدالرضا سیف

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش175

نگاهی به بسامد اوزان عروضی در دیوان حافظ

1384

عبدالرضا سیف

شهرزاد شیدا

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش176

اشعار منسوب به حافظ

1384

شفیع شجاعی­ادیب

حافظ، ش19

بررسی تطبیقی مدایح حافظ و بابافغانی

1384

محمد نادر شریفی

حافظ، ش21

عبوس زهد

1384

امیر ارسلان شکوهی

حافظ، ش22

غزلی منسوب به حافظ

1384

حسین شهسوارانی

حافظ، ش13

بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته دانند

1384

هرمز شیرین­بیک مهاجر

حافظ، ش16

فراغتی و کتابی

1384

مصطفی صدیقی

حافظ­پژوهی، دفتر8

ارزش چند جانبۀ ردیف در شعر حافظ

1384

یحیی طالبیان

مهدیه اسلامیت

پژوهش­های ادبی، ش8

لعل بیان حافظ

1384

حمید طاهری

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش41

سیری در ابیات موسیقایی حافظ

1384

طغرل طهماسبی

حافظ، ش19

پیوند عمودی و انسجام معنایی در غزل­های حافظ

1384

منیژه عبداللهی

مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش44

تقدم فضل محققان آذربایجان در حافظ­پژوهی

1384

ابوالفضل علی­محمدی

حافظ، ش19

حافظم در مجلسی

1384

علی (ا.م) فلاح

حافظ، ش23

تأثیر حافظ از اسدی

1384

علی­اصغر فیروز نیا

حافظ، ش19

سایه­روشن ایهام در شعر خاقانی و حافظ

1384

علی­اصغر فیروز نیا

حافظ، ش23

تأثیر حافظ از عنصری و فرّخی

1384

عباس کی­منش

حافظ، ش19

چند ایهام و اشارۀ نویافته در شعر خواجه

1384

علی­محمد گیتی­فروز

پیک نور (علوم انسانی)، ش12

ارزش تخلص  کاربرد آن در شعر حافظ

1384

علی محمدی آسیابادی

پژوهش­های ادبی، ش8

کار چراغ خلوتیان در شعر حافظ

1384

عبدالرضا مدرس­زاده

پژوهش­های ادبی، ش8

شرح غزل ملمّع حافظ

1384

پرویز مهاجرشجاعی

حافظ، ش15

غزل هندی حافظ؟

(نقدی بر مرتضی مولانا)

1384

علی میثمی تبریزی

حافظ، ش13

حافظ و عرصۀ شطرنج

1384

سلیم نیساری

حافظ، ش19

کیمیاکاری پنهان، نگاهی به مبانی جمال­شناسی شعر حافظ

1384

اسدالله واحد

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، ش196

پیرمغان کیست؟

1384

حسین وحیدی

حافظ، ش22

ترجمه­ناپذیری حافظ

1385

محمدعلی اسلامی­ندوشن

حافظ­پژوهی، دفتر9

حافظ در فرانسه

1385

اکبر اصغری­تبریزی

حافظ­پژوهی، دفتر9

سه ترجمه از یک غزل حافظ

1385

صابر امامی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ش52 و 53

حافظ از نگاه دکتر حسن انوری

1385

حسن انوری

رودکی

پرگار، نقطه و دایره در شعر حافظ شیرازی

1385

محمد ایرانفر

حافظ، ش35

بررسی یکی از کهن­ترین نسخه­های خطی غزلیاتی از حافظ جُنگ “معروف بغدادی”

1385

جواد بَشَری

نامۀ فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، ش2

پیر مغان و عصر حافظ

1385

کسری بهروزی

حافظ، ش29

گوته خطاب به حافظ: من بازتابی درخشان از باور تو هستم

1385

هنریک بیروس

سخن عشق، ش29

ترجمۀ دیوان حافظ به کردی

1385

احمد پارسا

حافظ­پژوهی، دفتر9

بررسی ساختار صوری زبان غزل­های هوشنگ ابتهاج

1385

طیبه جعفری

کاوش­نامه، ش13

تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

1385

محمدحسین حدادی

پژوهش زبان­های خارجی، ش34

جایگاه شرق و دیوان حافظ در اندیشۀ گوته

1385

محمدحسین حدادی

پژوهش زبان­های خارجی، ش30

گوته، ادبیات جهانی و آموزه­های شرقی

1385

محمود حدادی

سخن عشق، ش29

نقد و نظر ترجمۀ دیوان حافظ به زبان عربی (أغانی شیراز)

1385

محمد حسینی

پژوهش­نامۀ فرهنگ و ادب، ش3

مکتب تربیتی حافظ

1385

کمال خرازی

مجلۀ روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ش3 و 4

دهان پر از عربی است؟

1385

امیرهوشنگ دانایی

حافظ، ش30

حافظ و خیام

1385

احمد ذاکری

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش2

ترجمۀ انگلیسی حافظ

1385

زهره رحمتی

حافظ، ش35

حافظ جهانی

1385

جلیل سازگارنژاد

حافظ­پژوهی، دفتر9

حافظ و ادبیات قزاق

1385

آیناش سیتوا

حافظ­پژوهی، دفتر9

ترجمۀ حافظ به زبان اسپانیایی

1385

نجمه شبیری

حافظ­پژوهی، دفتر9

حافظ و اندیشۀ عرفانی در اسپانیا

1385

نجمه شبیری

حافظ، ش33

در ترجمه­ناپذیری شعر

1385

محمدرضا شفیعی­کدکنی

این کیمیای هستی

وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ

1385

ایرج شهبازی

پژوهش­نامۀ فرهنگ و ادب، ش3

سعیی بلیغ ولی ناتمام در عبوس زهد

1385

هرمز شیرین­بیک مهاجر

حافظ، ش33

در قلم­آورد حافظ

1385

مصطفی صدیقی

حافظ­پژوهی، دفتر9

فراهنجاری در شعر حافظ

1385

غلامرضا فخر

حافظ، ش29

قبض و بسط شعر حافظ

1385

محمد فرهمند

حافظ، ش29

مصاحبۀ کاووس حسن­لی با مترجم فرانسوی دیوان حافظ، دو فوشه­کور

1385

هانری­دو فوشه­کور

حافظ­پژوهی، دفتر5

گل پارسی

1385

بهرام کرمی

حافظ، ش33

حافظ، سیکلیانوس و گوته؛ تشابه در اندیشه و شعر

1385

کندیلی

سخن عشق، ش29

طرح، ترانه، قول و غزل

1385

هاشم محمدی

حافظ، ش30

جایگاه لسان­الغیب در ادب عربی

1385

سید فضل­الله میرقادری

حافظ­پژوهی، دفتر9

رند در دیوان حافظ

1385

حسین وحیدی

حافظ، ش35

زمان حافظ

1385

حسین وحیدی

حافظ، ش30

حافظ و اضطراب جدایی

1385

جواد وهاب­زاده

حافظ، ش29

ببندی یا نبندی، تأملی بر بیتی بحث برانگیز از حافظ

1385

احمدرضا یلمه­ها

حافظ، ش35

شور شعر حافظ

1386

ذوالفقار رهنمای خرمی

مجلۀ پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ش2

حافظ به روایت شهریار

1386

یوسف اسماعیل­زاده

حافظ، ش39

آیا حافظ از ابن­عربی متأثر است؟

1386

سیدحسن امین

حافظ، ش39

خلاقیت بینامتنی در دیوان حافظ و ولای حیدرآبادی

1386

مریم خلیلی جهان­تیغ

مجلۀ زبان و ادبیات فارسی سیستان و بلوچستان

کارنامۀ نشر حافظ

1386

الهام خواست­خدایی

حافظ­پژوهی، دفتر10

مقایسۀ اغتنام فرصت در اندیشه­های حافظ و خیّام

1386

غلامرضا رحمدل

ادب­پژوهی، ش2

میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی

1386

منصور رستگارفسایی

پیک نور، ش3

غزل حافظ عرصۀ تقابل دو گفتمان

1386

فرزان سجودی

حافظ­شناسی، دفتر10

نیم­نگاهی به بررسی عوامل تأویل­پذیری و جنبه­های چند معنایی شعر حافظ

1386

عزیز شبانی

حافظ­پژوهی، دفتر10

توقف­گاه خواجه حافظ شیرازی

1386

جمشید صداقت­کیش

فرهنگ یزد، ش3

تعابیر می و طرب و عیش در اندیشه­های حافظ

1386

محمد ضمیران

حافظ­پژوهی، دفتر10

حافظ و حقایق قرآنی

1386

اسحاق طغیانی

حافظ­پژوهی، دفتر10

حافظ و منطق مکالمه- رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ شیرازی

1386

غریب­رضا غلامحسین­زاده

پژوهش زبان­های خارجی، ش39

شرح غزلی از حافظ

1386

نصرت­الله فروهر

حافظ­پژوهی، دفتر10

نقل قول هنری در شعر حافظ

1386

علیرضا فولادی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی کاشان، ش8

تأویل ذکر و تفسیر عشق

1386

قاسم کاکایی

حافظ­پژوهی، دفتر10

رقص حافظ

1386

علی محمدی

حافظ­پژوهی، دفتر10

بازخوانی پروندۀ مرگ یک کودک شیرازی در ششصد سال پیش

1386

احمد مدنی

حافظ­پژوهی، دفتر10

پژوهش­های زبان­شناختی انجام شده در زمینل حافظ و سعدی

1386

محمدامین ناصح

زهرا استادزاده

حافظ­پژوهی، دفتر10

قصب نرگس یا قصب زرکش

1386

مهدی نوریان

حافظ­پژوهی، دفتر10

باغ نظر و رامش دل «معرفی سفینه­ای بی­مانند  از قرن هفتم»

1386

مهدی نوریان

غلامحسین شریفی

مرتضی رشیدی آشجردی

پژوهش­نامۀ زبان و ادبیات فارسی، ش3

سؤال و اغراض ثانوی آن در غزلیات حافظ

زمستان86 و بهار87

حمید طاهری

فصل­نامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش68 و 69

سیرت صوفیان در شعر حافظ

1387

نصرالله امامی

حافظ­پژوهی، دفتر11

شرح و تحلیل بیتی دشوار از حافظ

1387

احمد امیرفرهنگی

حافظ­پژوهی، دفتر 11

تصحیح انتقادی حافظ

1387

حسن انوری

کتاب ماه، ش18

حافظ، حضور جاودانه در زمان و مکان­ها

1387

عباس باقی­نژاد

مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، ش10

از غزنه تا شیراز

1387

اکبر بهداروند

حافظ­پژوهی، دفتر11

غمزه و کرشمه

1387

منصور پایمرد

حافظ­پژوهی، دفتر11

نقد و بررسی «نقشی از مستی و مستوری» نوشتۀ دکتر محمدرضا خالصی

1387

منصور پایمرد

کتاب ماه، ش18

خلاف­آمد در شعر حافظ

1387

تقی پورنامداریان

پس­کوچه­های رندی، ش1

خماری زاهد یا خوش­خویی دُردکشان؛ بررسی و تحلیل بیتی بحث برانگیز از حافظ

1387

خدیجه حاجیان و سعید بزرگ بیگدلی

فصل­نامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش11

حافظ و عالم معنا

1387

کاووس حسن­لی

پس­کوچه­های رندی، ش1

مولانا و حافظ دو همدل یا دو هم­زبان؟

1387

علی­محمد حق­شناس

نقد ادبی، ش2

نگاهی به دفتر دگرسانی­ها در غزل­های حافظ، نوشتۀ دکتر سلیم نیساری

1387

بهمن خلیفه

کتاب ماه، ش18

حافظ در آیینۀ نشر

1387

الهام خواست­خدایی

حافظ­پژوهی، دفتر11

مقایسۀ مضامین تغزلی مشترک بین متنبّی و حافظ

1387

وحید سبزیان­پور،

 محمدرضا سوری

کاوش­نامه، ش17

قرائت قرآن در چهارده روایت و تضمین حافظ

1387

علی سعیدی

فصل­نامۀ علوم اسلامی، ش12

فال حافظ و تأویل­هایش

1387

عزیز شبانی

پس­کوچه­های رندی، ش1

زندگی پارادوکسی حافظ

1387

محمد نادر شریفی

کتاب ماه، ش18

مَلک در سجدۀ آدم…

1387

احمد شوقی نوبر

پژوهش­نامۀ علوم انسانی، ش57

حافظۀ برتر کدام است؟

1387

رشید عیوضی

حافظ­پژوهی، دفتر11

حضور دو دنیای تک صدا و چند صدا در اشعار حافظ: خوانشی در پرتو منطق مکالمه میخاییل باختن

1387

غریب­رضا غلامحسین­زاده

پژوهش­نامۀ علوم انسانی

حافظ و جمال­الدین محمد بن عبد­الرزّاق اصفهانی

1387

علی­اکبر قاسمی گل­افشانی

کتاب ماه ادبیات، ش18

بازگویی و بازخوانی در غزلیات حافظ

1387

حیدر قلی­زاده

مطالعات عرفانی، ش6

تأثیر شاعران سده­های سوم و چهارم هجری بر حافظ

1387

هاشم محمدی

مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، ش11

نگاهی به چشمۀ خورشید، نوشتۀ دکتر کاووس حسن­لی

1387

فرزانه معینی

کتاب ماه، ش18

مفاهیم تازی در سایۀ غزلیات حافظ

1387

مهدی ممتحن

ادبیات تطبیقی، ش8

تأثیر اعتقادات و رسوم مردم و شرایط اجتماعی زمان حافظ بر شعر او

1387

صادق همایونی

حافظ­پژوهی، دفتر11

نگاهی تازه به غزلی از حافظ

1387

وحید همایونی­مهر

کتاب ماه، ش18

مقایسۀ هیجان­های بیان شده در شعرهای شاعران مشهور ایران

1387

مریم همتی قراملکی

حسین آزاد

دانش و پژوهش در روان­شناسی (دانشگاه آزاد اصفهان)، ش37

تأثیر حافظ از ادیب صابر ترمذی

1387

احمدرضا یلمه­ها

حافظ­پژوهی، دفتر11

تصحیح انتقادی دیوان حافظ

1388

حسن انوری

حافظ­پژوهی، دفتر12

بررسی ابعاد دین­داری حافظ شیرازی بر اساس الگوی گلاک و استارک مبنی بر دین، پدیده­ای چند بُعدی

1388

علی­اکبر باقری خلیلی

جستارهای ادبی، ش167

همانندی اشعار حافظ با شعرهای شیخ امین­الدین بلیانی

1388

منصور پایمرد

حافظ­پژوهی، دفتر12

سابقۀ «پیر ما» در غزلی از حافظ

1388

نصرالله پورجوادی

جاویدان­خرد، ش3

پسا ساختارگرایی و عرفان حافظ

1388

مهری تلخابی

فصل­نامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره­شناختی، ش14

تأثیرپذیری حافظ در مضامین شعری و اثرگذاری وی در شعر دشتی و دشتستان استان بوشهر

1388

سیداحمد حسینی کازرونی

حافظ­پژوهی، دفتر12

طرز بابافغانی

1388

محمد حکیم­آذر

گوهر گویا، ش1

بهره­وری حافظ از پیشینیان و شکل تکاملی غزل

1388

پرویز خائفی

حافظ­پژوهی، دفتر 12

کتاب­شناسی حافظ

1388

الهام خواست­خدایی

حافظ­پژوهی، دفتر12

هستی­شناسی میر نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ

1388

محمود رضایی دشت ارژنه

مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات کرمان، ش15

تأثیرپذیری حافظ از طواسین و دیوان حلّاج

1388

احمد شوقی نوبر

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات اصفهان، ش1

بررسی کارکردهای نمادین زمان در شعر عرفانی با تکیه بر دیوان حافظ

1388

محمدرضا صرفی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، ش25

مخاطب­شناسی حافظ در سده­های هشتم و نهم هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک

1388

محمود فتوحی

فصل­نامۀ نقد ادبی، ش6

تأثیر بیتی از حافظ «مرقع رنگین»

1388

داریوش کاظمی

بهار ادب، ش2

فهرست کتاب­های چاپ سنگی حافظ شیرازی در ماوراءالنهر- ازبکستان

1388

غلام کریم­اف، ابراهیم خدایار

حافظ­پژوهی، دفتر12

ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی

1388

تیمور مالمیر

فنون ادبی (دانشگاه اصفهان)، ش1

در کار گلاب و گل «شرح بیتی از حافظ»

1388

علی محمدی،

 انتصار پرستگاری،

مریم ترکاشوند

بهار ادب، ش4

در نظربازی حافظ

1388

علی محمدی آسیابادی

گوهر گویا، ش3

زمان در شعر حافظ

1388

علی محمدی آسیابادی

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی اصفهان

رندان حافظ در بنگال

1388

پروین­دخت مشهور

حافظ­پژوهی، دفتر12

راز تفاهم­طلبی و اثرگذاری شعر حافظ

1388

علیرضا مظفری

حافظ­پژوهی، دفتر12

پی­جویی بارزه­های شهر از منظر حافظ

1388

محمد نقی­زاده

هویت شهر، ش5

تساهل و تسامح در دیوان حافظ

1388

محمدحسین نیک­دار اصل

مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، ش2

نقدی بر انتساب حافظ به طریقۀ ملامت

1388

فریده وجدانی

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی زنجان، ش64

تأثیر حافظ بر ادبیات ازبکی

1388

عباسعلی وفایی

حافظ­پژوهی، دفتر12

پیر از دیدگاه شمس­الدین محمد حافظ شیرازی و

نیکالای گو میلیوف

1388

مرضیه یحیی­پور

فرشته مشهدی­رفیع

پژوهش زبان­های خارجی، ش1

حافظ در غرب

1389

اسماعیل آذر

حافظ­پژوهی، دفتر13

فرهنگ­گونۀ واوهای بحث­انگیز در دیوان حافظ

1389

بهرام اشتری

حافظ­پژوهی، دفتر13

تحلیلی از شعر حافظ بر اساس اصول نقد ادبی آی.ا. ریچاردز

1389

محمدرضا امینی

بوستان ادب، ش1

شعر حافظ، واحۀ آزادی و آفرینش «جستاری پسا ساختارگرایانه»

1389

مهری تلخابی

فصل­نامۀ تخصصی عرفان، ش23

یادداشت­هایی بر یادداشت­های حافظ، نقد و بررسی کتاب یادداشت­های حافظ دکتر سیروس شمیسا

1389

پریسا حبیبی

کتاب ماه ادبیات، ش42

ساقی­نامه، مغنی­نامه

1389

نادعلی حدادی طاقانکی، جهانگیر صفری

رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، ش2

عاشقانه­های عیان و عارفانه­های نهان در شعر حافظ خوش­خوان

1389

جعفر حمیدی

پژوهش­نامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، ش7

نقش حافظ در ارتقای فرهنگی اجتماع امروزی

1389

جعفر حمیدی

حافظ­­پژوهی، دفتر13

جبر و اختیار در نگاه حافظ و معرّی

1389

محمد خاقانی و همکاران

گوهر گویا، ش14

استشهادهای ظریف به شعر حافظ

1389

بهاءالدین خرمشاهی

حافظ­پژوهی، دفتر13

نقدی بر کتاب شرح غزلیات حافظ، دکتر بهروز ثروتیان

1389

محمود رضایی دشت ­ارژنه

کتاب ماه ادبیات، ش42

تأثیر و تأثّر سلمان ساوجی و حافظ شیرازی

1389

محمودرضا سازواری

فصل­نامۀ سبک­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، ش2

تأملی در بیتی از حافظ

1389

احمد شوقی نوبر

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات اصفهان، ش7

ابعاد جمال­شناختی تأثیرپذیری حافظ

1389

محمدباقر صدری­نیا

حافظ­پژوهی، دفتر12

چرک­نویس­های حافظ؛ نقدی بر کتاب یادداشت­های حافظ دکتر سیروس شمیسا

1389

فرزانه ضیایی حبیب­آبادی

کتاب ماه ادبیات، ش156

دیر مغان حافظ تفسیری بر غزلی از حافظ

1389

نصرت­الله فروهر

کتاب ماه ادبیات، ش45

فسق حافظ و گناه آدم

1389

حیدر قلی­زاده

گوهر گویا، ش3

بررسی گونه­های فخر در دیوان حافظ

1389

محمدحسین نیک­دار اصل

مجلۀ بوستان ادب، ش3

شهد دعا در اشعار حافظ

1389

ایوب هاشمی

فصل­نامۀ تخصصی عرفان، ش24

حافظ به گفته حافظ؛ نقدی بر کتاب حافظ به گفتۀ دکتر محمد استعلامی

1390

پریسا حبیبی

کتاب ماه ادبیات، ش163

پژوهش حافظ در ادیان/ بی­تا (احتمالا 1355)/ سهراب باقلی­والا/ هوخت، ش10