این نشان، بالاترین جایزه‌ی علمی حافظ در کشور و جهان است که مرکز حافظ‌­شناسی با دقت نظر، داوری­‌های گسترده و عمیق و نوعی نگاه سخت‌گیرانه، تاکنون پنج استاد برجسته‌ی ایران و جهان را شایسته‌ی دریافت نشان درجه‌یک علمی حافظ، دانسته‌است. این نشان تاکنون به افراد زیر اهدا شده است:

  • پروفسور جیوانی. ام. درمه: ۱۳۸۶ ه. ش

  • پروفسور هانری. دوفوشه کور: ۱۳۸۶ ه. ش

  • استاد سلیم نیساری: ۱۳۸۷ ه. ش

  • استاد بهاءالدین خرمشاهی:  ۱۳۸۸ ه. ش

  • استاد سعید حمیدیان: ۱۳۹۶ ه. ش