پسادکتری

دوره‌های پسادکتری از سال ۱۳۹۶ در مرکز حافظ‌شناسی دایر شده است. این مرکز برای ارائه‌ی مشاوره و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی سراسر دنیا آماده‌ی همکاری است.

متقاضیان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به‌منظور بررسی و ارزیابی به‌نشانی ایمیل مرکز حافظ‌شناسی info.hafezstudies@gmail.com ارسال کنند. همچنین دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با حافظ از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی، می‌توانند از این امکان بهره‌مند گردند. متقاضیان محترم برای آگاهی از شرایط استفاده از دوره‌ی تخصصی پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی و کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به «شیوه‌نامه‌ی حمایت از دوره‌های پسادکتری» به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://insf.org/fa/page/116/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

پژوهشگران واجد شرایط باید درخواست مکتوب و کارنامه‌ی آموزشی‌پژوهشی خود را به نشانی ایمیل ‌مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند تا در صورت موافقت استاد کرسی و تصویب در شورای پژوهشی، به ‌مصاحبه دعوت شوند.

*فرم طرح پسادکتری

پژوهشگران پسادکتری مرکز حافظ‌شناسی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح پسادکتری

تاریخ تصویب طرح

۱

شیرین رزمجو بختیاری

بررسي، مقايسه و آسيب‌شناسی ترجمه‌ی فارسی‌زبانان و انگليسی‌زبانان از غزل‌های حافظ

آبان‌ماه ۱۳۹۶

۲

رضا رستگاری

بررسی مبانی صلح در اندیشه‌ی حافظ

آبان‌ماه ۱۳۹۶

۳

سمانه اسدی

واکاوی ظرفیت­‌های دیوان حافظ برای ارائه به نوجوانان

تیرماه ۱۳۹۸

۴

فرزانه معینی

بررسی و مقایسه‌ی بهره‌گیری حافظ و سعدی از فرهنگ مردم (باورها و آیین‌ها)

فروردین‌ماه ۱۴۰۰