دفتر/ مجله‌ی حافظ‌پژوهی

مجله‌ی تخصصی حافظ‌پژوهی با رویکرد علمی‌پژوهشی و با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های حافظانه منتشر می‌شود. انتشار این مجله، یکی از فعالیت‌های علمی‌پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ است. هر مقاله‌ای که به‌گونه‌ای با زندگی، شعر و اندیشه‌ی حافظ پیوند داشته باشد، در مجله‌ی حافظ‌پژوهی بررسی و داوری می‌شود.

نسخه‌ی الکترونیکی مقاله‌های این مجله در پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه‌های www.ricest.ac.ir  و www.hafezstudies.com  نمایه می‌شود و در دسترس علاقه‌مندان است.

دفتر دهم حافظ ‌پژوهی

دفتر دهم حافظ‌پژوهی دربردارنده‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌های یادر…

دفتر هفتم حافظ پژوهی

/
دفتر هفتم حافظ‌­پژوهی دربرگیرنده‌ی متن مقالات و سخنرانی‌­های یادروز…
دفتر اول