همزمان با یادروز حافظ، بیست‌وچهارمین شماره‌ی مجله‌ی علمی‌تخصصی حافظ‌پژوهی (سومین شماره از دوره‌ی جدید) در پاییز 1399 منتشر شد. این مجله با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های حافظانه، نتیجه‌ی علمی تحقیقات مربوط به حافظ را در قالب مقاله منتشر می‌کند. شماره‌ی جدید‌، مقاله‌های زیر را در برگرفته است:

«بررسی تأثیر مؤلفه‌های ساختاری بر زیبایی‌شناسی غزل‌های حافظ»، سعید حسامپور؛

«حافظ و انسان امروز»، اصغر دادبه؛

«بررسی گونه‌ای خاص از آرایه‌ی تجاهل عارف در شعر حافظ»، منیژه عبدالهی؛

«عوامل تفأل طبقهی حاکم با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن»، محمد کشاورز بیضایی؛

«کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۸ خورشیدی»، ماندانا فیروزآبادی؛

«نقد رهیافتهای فلسفی به شعر حافظ»، علیرضا نیکوئی.

انتشار این مجله، یکی از فعالیت‌های علمی‌پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ است. هر مقاله‌ای که به‌گونه‌ای با زندگی، شعر و اندیشه‌ی حافظ پیوند داشته باشد، قابل بررسی و داوری  برای چاپ در مجله‌ی حافظ‌پژوهی است. پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را برای انتشار در این مجله، به نشانی hafezstudies@gmail.com ارسال فرمایند.

نسخه‌ی الکترونیکی مقالههای این مجله، در پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه‌های www.ricest.ac.ir  و www.hafezstudies.com  نمایه می‌شود و در دسترس علاقه‌مندان است.