سال ١٣٩٩ قدری متفاوت با دیگر سال‌ها آغاز شد و جای تفرج نوروز و دید و بازدید‌های حضوری را پیام‌ها و پیوندهای مجازی گرفت که پیشامدی کم‌سابقه و ناآشنا بود.
مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ در اين دوران خاص، از سر همدلی و بنا به‌وظیفه‌ی اجتماعی، به‌ساخت مجموعه‌ای هنری با نام «درخت دوستی بنشان» اقدام کرد و به‌سهم اندک خود برای کاهش فشار روانی جامعه کوشش نمود.
اینک نماهنگ دیگری از این مجموعه، به‌مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود.
آرزو می‌کنیم به‌زودی زندگی به‌‌حال عادی بازگردد و جنب‌وجوش و شادی مردمان شهر را فراگیرد‌.

دیگر  نماهنگ‌ها