از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

یکی از عزیزترین فرزندان ملت ایران به سوی آسمان پرکشید.
بیش از نیم‌قرن است که مردم ما در بسیاری از شادی‌ها و غم‌هایشان به صدای دلنشین او پناه برده‌اند.
هنگامی که شعر ملکوتی حافظ با صدای داوودی شجریان همراه می‌شود، بی‌همانندی هنر او بیش‌از همیشه چهره می‌نماید.
بی‌گمان هیچ هنرمندی تا کنون به شایستگی استاد بی‌همتای آواز ایران زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان، شعر حافظ را در ذهن و ضمیر مردم ما نگسترده است. شجریان نام خود را به جاودانگی حافظ گره زده و ماندگار کرده است.
یادروز حافظ ۱۳۹۹، با سوگ او همزمان شده است.
مرکز حافظ‌شناسی همراه با این سوگ سراسری و اندوه بی‌ریای مردمی، داغدارانه به همگان تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان استاد، که همه‌ی مردم ایرانند از خداوند مهربان شکیبایی و تندرستی آرزو می‌کند.

مرکز حافظ‌شناسی_کرسی پژوهشی حافظ