دفتر بیست‌ویکم حافظ‌ ‌­پژوهی دربردارنده‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۹۷ است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِ مرکز حافظ­شناسی و قطب علمیِ پژوهش‌­های فرهنگی و ادبیِ فارس از سوی نشر برآزمان منتشر شده است. بخش نخستِ دفتر حاضر دربرگیرنده‌ی متن سخنرانی­‌ها و مقالات علمیِ حافظ­‌پژوهانی چون دکترابوالقاسم اسماعیل‌پور، دکتر سعید حمیدیان، دکتر، استاد منصور پایمرد، دکتر محمد ابوالکلام سرکار و… است. بخش دوم نیز گزارش کتاب­‌شناسیِ حافظ را در سال ۱۳۹۶ دربردارد.

فهرست مقالات

بازتاب ایران باستان در شعر حافظ شیرازی/ ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ/ محمدرضا اکرمی

بررسی رابطه‌ی «حافظ و خدا» در ساحت هم‌سخنی و گفت‌وگویی/ فرزاد بالو و مرجان نیک‌فر

آیینه‌ی خیال (شرح یک معنا بر بنیاد آرای حافظ و ابن عربی)/ حسن بلخاری قهی

شگرد حافظ در تبدیل گزاره‌های مرده‌ی اخلاقی به صورت‌های هنری/ منصور پایمرد

زبان اخلاق از سنایی تا حافظ/ سعید حمیدیان

مستوران قباب غیرت: مدخلی بر تاریخچه‌ی ملامتیه‌ی شیراز از قرن دوم تا چهارم هجری و تأثیر آن بر حافظ/ محمدرضا خالصی

نقد و بررسی ترجمه‌ی اشعار حافظ در بنگلادش/ محمدابوالکلام سرکار

کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۶/ الهام خواست‌خدایی