دفتر یازدهم حافظ­‌پژوهی دربردارنده‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌های یادروز حافظ در مهرماه سال 1386 است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌شناسی و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به چاپ رسیده است. در بخش اول دفتر، مقدمه­‌ای از مدیر مرکز حافظ‌‌­شناسی و نیز سخنرانیِ رئیس کتابخانه‌ی شورای اسلامی آورده شده است. بخش دوم به متن سخنرانی­‌ها و مقالات علمیِ حافظ­‌پژوهانی چون نصرالله امامی، منصور پایمرد، اکبر بهداروند و… اختصاص یافته و بخش پایانی نیز گزارش کتاب‌شناسیِ حافظ را در سال 1386 دربردارد.

فهرست مقالات

سایه روشن قصۀ یوسف (ع) در دیوان حفظ/ ابراهیم قیصری

سیرت صوفیان در شعر حافظ/ نصرالله امامی

شرح و تحلیل بیتی دشوار از حافظ/ احمد. ن. امیر فرهنگی

حافظ برتر کدام است؟/ رشید عیوضی

تأثیر حافظ از ادیب صابر ترمذی/ احمدرضا یلمه‌ها

از غزنه تا شیراز/ اکبر بهداروند

غمزه و کرشمه/ منصور پایمرد

رندان عافیت سوز (تأملی بر اشعار ابوالعلا معری و حافظ
شیراز)/ محمدرضا خالصی

تأثیر اعتقادات و رسوم مردم و شرایط اجتماعی زمان حافظ
برشعر او/ صادق همایونی

حافظ در آیینه‌ی نشر/ الهام خواست‌خدایی