دومین نشست مجازی مرکز حافظ‌شناسی با عنوان «بررسی و نقد کتاب نقش آذربایجان در تکوین و پیشبرد حوزه‌های حافظ‌پژوهی» برگزار می‌شود

*مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ برگزار می‌کند: «بررسی و نقد کتاب نقش آذربایجان در تکوین و پیشبرد حوزه‌های حافظ‌پژوهی» *

سخنران‌ها:
۱-دکتر بهادر باقری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران؛
۲-دکتر علیرضا مظفری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه؛
۳-دکتر یحیی نورالدینی، مؤلف کتاب و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.

این نشست، روز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۳۹۹، ساعت۱۸، به‌صورت مجازی از طریق لینک‌های زیر برگزار خواهد شد:

لینک اصلی: ابر دراک
‏ http://derak.live/stream/hafezstudies

لینک فرعی: ادوبی کانکت
https://vc44.shirazu.ac.ir/hafezstudies/

سلسله برنامه‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، با همکاری معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز، اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دیگر همراهان برگزار می‌شود.

❇️ ورود برای عموم علاقه‌مندان از طریق لینک‌های اعلام شده آزاد است.
 
روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی