دفتر دوم حافظ‌­پژوهی دربردارنده‌یمقالات و سخنرانی­‌های حافظ­‌پژوهانی چون عبدالحسین زرین­‌کوب، ابراهیم باستانی پاریزی، نذیرجان تورسنف، محمدجعفر یاحقی و … در یادروز حافظ سال 1377 است. اینمجموعه به همت کوروش کمالی­ سروستانی منتشر شده‌­است.

فهرست مقالات
عشق، کدام عشق؟/ عبدالحسین زرین­کوب
ترک­ سمرقندی و ترکان شیرازی/ ابراهیم باستانی ­پاریزی
فردوسی و حافظ/ منصور رستگارفسایی
حافظ و گذرگاه عافیت/ رضا شعبانی
اندیشه‌­های پنهان حافظ/ غلامحسین ابراهیمی­ دینانی
مکتب حافظ، مکتب رندی/ اصغر دادبه
معنا و آزادی در شعر حافظ/ علی‌­محمد حق­‌شناس
پیر گلرنگ/ رشید عیوضی
سنت‌­های محبت تاجیکان نسبت به غزل­‌های خواجه حافظ/ نذیرجان تورسنف
حافظ و فرهنگ ایرانی/ عبدالرسول خیراندیش
جغرافیای انفسی حافظ/ محمدجعفر یاحقی
آه سحرخیزان/ محمد قراگوزلو
سفینه‌ی غزل حافظ/ احمد سمیعی (گیلانی)
حافظ از دیدگاه یوهان کریستوف بورگل/ گزینش و ترجمه: محمود عبادیان