سیصدوسی‌ویکمین نشست مرکز حافظ‌شناسی با عنوان: “حافظ و فلسفه‌ی لذت اکنون و این‌جا” برگزار می‌شود

مرکز حافظ‌شناسی – کرسی پژوهشی حافظ برگزار می‌کند: «حافظ و فلسفه لذت اکنون و اینجا» سخنران: دکتر مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان.
این نشست، روز چهارشنبه ۲۹مرداد‌ماه‌‌ ۱۳۹۹، ساعت۱۹، به‌صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد.

http://vc7.shirazu.ac.ir/farhangi-meeting/

سلسله برنامه‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی، با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز، اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز پژوهش‌‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، برگزار می‌شود،
❇️ ورود برای علاقه‌مندان از طریق لینک اعلام شده آزاد است. 
روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی