شانزدهمین دفتر حافظ‌پژوهی از سوی مرکز حافظ‌شناسی و با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به‌کوشش الهام خواست‌خدایی گردآوری شد. این مجموعه که دربردارنده‌ی مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه 1391 است، از سوی انتشارات ادیب مصطفوی به چاپ رسید. بخش اول دفتر حاضر شامل چکیده‌ی سخنرانی رئیس‌جمهور، سفیر کشور آلمان، نماینده‌ی ولی‌ فقیه در استان فارس، سفیر کشور تاجیکستان و .. در آیین گشایش یادروز حافظ است. در بخش دوم، مقالات برگزیده‌ی حافظ‌پژوهانی چون دکتر صابر امامی، محمود براتی، عباس عاشوری‌نژاد، ابراهیم قیصری و… آورده شده و بخش سوم به کتاب‌شناسی حافظ در سال 91 اختصاص داده شده است.

فهرست مقالات

روایت و روایت‌شناسیدر شعر حافظ/ صابر امامی

وقت حافظ/ محمود براتی

زیبایی‌شناسی غزلی از حافظ با تکیه بر نظریه‌ی یاکوبسن و شکلوفسکی/ سارا رفیعی

حافظ اکنون زیست در الگوی پرلز/ عباس عاشوری‌نژاد، مریم پرهیزکاری

اغتنام فرصت‌های خوش زندگی در احساس و اندیشه‌ی حافظ/ ابراهیم قیصری

کتاب‌شناسی حافظ در سال 1391/ الهام کرمی‌زاده

بررسی فرایند نوستالژی در دیوان حافظ شیرازی/ علی مظاهری رودبالی