فراخوان جذب پژوهش‌گر پسادکتری و اعطای پژوهانه‌های ویژه‌ی کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی

  1. دوره‌ی پسادکتری

  از سال ۱۳۹۶ دوره‌های پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی دایر شده است.  این مرکز برای ارائه‌ی مشاوره و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی سراسر دنیا آماده‌ی همکاری است. متقاضیان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به‌منظور بررسی و ارزیابی به‌نشانی ایمیل مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند. همچنین دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری در رشتهها و گرایش‌های مرتبط با حافظ، از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی، می‌توانند از این امکان بهره‌مند گردند. متقاضیان محترم برای آگاهی از شرایط استفاده از دوره‌ی تخصصی پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به «شیوه‌نامه‌ی حمایت از دوره‌های پسادکتری» مراجعه نمایند. پژوهشگران واجد شرایط لازم است درخواست مکتوب و کارنامه‌ی آموزشی‌پژوهشی خود را به نشانی ایمیل ‌مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند تا درصورت موافقت استاد کرسی و پس از تصویب در شورای پژوهشی، به‌مصاحبه دعوت شوند. 

  1. پژوهانه‌های ویژه

پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای فعالیتهای علمی پژوهش‌گران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال ۱۳۹۸ موفق شده است برای اعطای دو پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری و مهندس بهرام بزرگ) ‌تأمین اعتبار کند.  دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و پس از تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.

پذیرفته‌شدگان پسادکتری و نیز برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی، لازم است ۲۴ ساعت در هفته در بخش پژوهش مرکز حافظ شناسی حضور و فعالیّت داشته باشند.