مجله‌ی حافظ‌پژوهی با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های مربوط به حافظ، نتیجه‌ی پژوهش‌های محققان و صاحب‌نظران را منتشر می‌کند.
بیست‌ویک شماره از شماره‌های پیشین این مجله، در قالب دفترهای سالانه‌ی حافظ‌پژوهی و شماره‌‌های بیست‌ودو، بیست‌وسه، بیست‌وچهار نیز به صورت «دوفصل‌نامه» منتشر شده است.

▪️در دوره‌ی جدید فعالیت‌ها (از بهار ۱۴۰۱)، این مجله‌ با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، همچنان به‌صورت «دوفصل‌نامه» منتشر می‌شود.

▪️پژوهشگران محترم می‌توانند مقاله‌های خود را که دستاوردی تازه دارد و در ساختار علمی‌پژوهشی نوشته شده است، در سامانه‌ی مجله به آدرس jhp.hafezstudies.com بارگذاری و ارسال نمایند.

▫️مقاله‌های ارسالی می‌تواند رویکردهای گوناگون داشته باشد، از جمله: تحلیل محتوا، مطالعات مروری، معرفی و نقد کتاب، ترجمه و بررسی تطبیقی، دریافت تازه از عبارات و ابیات (در قالب مقاله‌ی کوتاه)، بررسی کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی و… .

برای دریافت کل مجله لطفا کلیک بفرمایید: دانلود

ردیف

نام نویسنده

عنوان مقاله

فایل مقاله

۱

امیر اثنی‌عشری، امیرعلی اردکانیان

نگاهی آماری به تغییرات اشعار انتخابی در ادوار مختلف موسیقی آوازی ایران

دانلود

۲

نصرالله امامی

در حاشیه‌ی شرح‌نویسی بر دیوان حافظ

دانلود

۳

منصور پایمرد

نقد و نظر بر کتاب حافظ و رود جادو

دانلود

۴

فرزام پروا

پاسخ به نقد و نظر آقای پایمرد بر کتاب حافظ و رود جادو

دانلود

۵

کاتالین تورما

تأثیر شعر حافظ بر ادبیات اواخر قرن هجدهم مجارستان با بررسی زندگی و آثار یک سیاست‌مدار و یک شاعر نامدار مجار

دانلود

۶

شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی

تحلیل و بررسی غنازدایی کمّی و کیفی در ترجمه‌هایی از دیوان حافظ

دانلود

۷

سعیده رضازاده

کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

دانلود

۸

حسین سلیمی،احمد جمعه‌پور

پژوهشی در کهن‌ترین غزل‌های حافظ با نگاهی تاریخ‌گرایانه

دانلود

۹

عباس عاشوری‌نژاد، مریم پرهیزکاری

امید و امیدواری در اشعار حافظ

دانلود

۱۰

بهروز غریب‌پور

پنج دشواری در راه نوشتن اپرایی براساس زندگی دراماتیک حافظ

دانلود

۱۱

رویین‌تن فرهمند

نگاهی دیگربار به خاقانی و حافظ

دانلود

۱۲

سیدفضل‌الله میرقادری

فخر قدسی حافظ در ژرفای دولت قرآن

دانلود