«منطق تصویر در دیوان حافظ» بررسی خواهد شد

سیصدوسی وپنجمین نشست علمی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ به موضوع «منطق تصویر در دیوان حافظ» اختصاص یافت.
این نشست که با سخنرانی دکتر رحیم کوشش‌شبستری، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه ترتیب یافته است، روز یکشنبه،۲۴اسفندماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گفتنی‌ست، سلسله نشست‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ در سال جاری، با همکاری اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز و مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.
نشانی بسترهای مجازی برنامه:
۱. صفحه‌ی رسمی مرکز حافظ‌شناسی:
@hafezstudiescenter
و ۲. بستر مجازی ابردراک:
https://derak.live/stream/hafezstudies

در کارنامه‌ی دکتر رحیم کوشش شبستری، پیش از ترجمه‌ی کتاب‌هایی چون: مبانی زیبایی‌شناسی، نظریه‌های تأثیرگذار در ادبیات، شعر غنایی و کتاب تألیفی «متون برگزیده‌ی ادب فارسی» منتشر شده است.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی