موضوع علمی یادروز حافظ ۱۳۹۹ اعلام شد: «بررسی و نقد کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی»

دکتر کاووس حسن‌لی، مدیر مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، موضوع علمی بیست‌وچهارمین یادروز حافظ
را «بررسی و نقد کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی» اعلام کرد.

وی با بیان این مقدمه که: بازبینی، بررسی و نقد همیشگی وضعیت پژوهش‌های ادبی و آسیب‌شناسی آن می‌تواند راه را برای رسیدن به وضعیت مطلوب هموارتر کند، توضیح داد:
سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف حافظ‌پژوهی از جمله تصحیح، ترجمه، شرح، نقد و تحقیقات ادبی آثار گوناگون پدید می‌آید و منتشر می‌شود. در کنار آثار مختلف علمی، محصولات گوناگون هنری نیز بر اساس شعر حافظ تولید و عرضه می‌شود. معمولا آثار ارزشمند و شایسته‌ی توجه، بعد از انتشار از سوی صاحب‌نظران داوری و نقد و بررسی می‌شوند. اما شایسته است آثار پدید آمده در یک باهم‌نگری و به گونه‌ای کلی در دوره‌های مختلف نیز بررسی و آسیب‌شناسی شوند.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ادامه داد: چنانچه وضعیت گذشته و حال به‌صورتی علمی، دقیق و انتقادی بررسی و آسیب‌شناسی شود، ممکن است بتوان با پرهیز از کارهای تکراری، فعالیت‌هایی را سامان داد که تناسب بیشتری با شرایط زمانی امروز و آینده داشته باشد.

دکتر حسن‌لی تصریح کرد: مرکز حافظ‌شناسی که هرسال موضوع علمی یادروز حافظ را تعیین و اعلام می‌کند، موضوع علمی برنامه‌های بیست و چهارمین یادروز حافظ را در سال ۱۳۹۹ «بررسی و نقد کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی» تعیین کرده است.

ایشان، بازشناسی وضعیت موجود، آسیب‌شناسی پژوهش‌های صورت‌گرفته، نقد آثار پدید آمده و نیز ارائه‌ی پیشنهادهای عملی برای رسیدن به شرایط مطلوب را ازجمله اهداف این برنامه‌ها معرفی کرد.

دبیرعلمی بیست‌وچهارمین یادروز حافظ اعلام کرد:حافظ‌پژوهان گرامی که در موضوع علمی یادروز امسال، پژوهش تازه‌ای انجام داده باشند و سخن تازه‌ای را برای طرح در مراسم علمی داشته باشند، می‌توانند مطالب خود را تا حداکثر پایان مردادماه ۱۳۹۹، در قالب مقاله‌ به نشانی الکترونیکی مرکز حافظ‌شناسی hafezstudies@gmail.com ارسال فرمایند.

ایشان در پایان به فعالیت‌های مرکز حافظ‌شناسی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: از اواخر سال گذشته، با هجوم ویروس کرونا، شرایط اجتماعی ایران و جهان دگرگون شد و ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارتباط‌گیری با متون ادبی نیز بیش‌تر از پیش احساس شد. مرکز حافظ‌شناسی در دوره‌ی اوج فراگیری کرونا برای کمک به کاهش فشار روانی جامعه، تلاش کرد تا قطعاتی هنری تولید و عرضه کند. این قطعات هنری که آمیزه‌ای از هنر موسیقی، خوشنویسی و شعر حافظ بود، در حد ظرفیت خود تاثیرات مناسبی را در جامعه داشت. واکنش‌های مثبت و گسترده‌ی مخاطبان، یک بار دیگر یادآوری کرد که باید متناسب با شرایط مخاطب امروز، روش‌های پیوند با سطح جامعه را بازتعریف کرد. به همین دلیل در یادروز امسال حافظ، چنانچه شرایط جامعه عادی باشد، در کنار برنامه‌های علمی‌، به بررسی آثار تولیدی در حوزه‌های گوناگون هنری نیز پرداخته خواهد شد.