مطلع سخن: سید هادی حسینی.

اخبار مرکز:  

  • فرهنگ مدارا در ادب فارسی: کاووس حسن‌لی؛
  • تصویب دومین پژوهانه‌ی کرسی پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی؛ پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ؛
  • پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی؛ درگذشت زنده‌یاد جلال زیانی، درگذشت استاد پرویز خائفی.

نشست‌های فرهنگی:

  • مقایسه‌ی موسیقایی شعر حافظ و ترجمه‌های انگلیسی آن: فریده پورگیو، پیام درخشان فرد.
  • زیبایی‌شناسی غزل‌های حافظ: سعید حسام‌پور.

یادداشت:

  • پرویز بر خوان حافظ: سمیرا بختیاری نسب.

مقاله:

  • انسان خوشحال در غزلیات حافظ؛ عباس عاشوری‌نژاد.

کیمیای صحبت:

  • گفت‌وگویی  حافظانه با استاد دکتر نصرالله امامی.

معرفی کتاب:

  • حافظ و معاصرانش؛ نوشته‌ی دامینیک پرویز بروکشاو: فریده پورگیو.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال شماره‌۲، تابستان ۱۳۹۸