مطلع سخن: دکتر سید محمدهادی حسینی؛ دانلود

ویژه برنامه‌های هفته‌ی حافظ:

 • نشست خبری و رونمایی از پوستر بیست‌وسومین یادروز حافظ؛ دانلود
 • آیین گشایش بیست‌وسومین یادروز حافظ؛ دانلود
 • دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی؛ برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال حافظ؛ دانلود
 • نشست علمی همایش بین‌المللی بیست‌وسومین یادروز حافظ؛ دانلود
 • نمایشگاه بیست وسه گام حافظانه؛ یادمان بیست‌وسه سال مراسم یادروز حافظ؛ دانلود
 • انتشار نخستین شماره از مجله‌ی تخصصی حافظ‌پژوهی؛ دانلود
 • معرفی مجموعه‌ی یازده جلدی «دوسده سخنوری»؛ به‌روایت دکتر کاووس حسن‌لی، سرویراستار و ناظر علمی طرح. دانلود

اخبار مرکز: دانلود

 • اعطای دومین پژوهانه از سوی کرسی پژوهشی حافظ؛
 • دیدار میخائیل آنیسمف با مدیر مرکز حافظ‌شناسی.

نشست‌های فرهنگی: دانلود

 • تحلیل خویشاوندی حافظ با موسیقی: دکتر مسیح افقه.

معرفی کتاب: دانلود

 • اندیشه‌های فلسفی در شعر حافظ؛ خوانشی مشائی و اشراقی از شعر حافظ، اثر دکتر خدیجه حاجیان: به روایت سمیرا امینی.

کیمیای صحبت: دانلود

 • گفت‌وگویی حافظانه با استاد بهاءالدین خرمشاهی.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۳، پاییز  ۱۳۹۸: دانلود