پیام استاد خرمشاهی به مناسبت انتخاب دانشنامه ی حافظ و حافظ پژوهی به عنوان کتاب سال حافظ

استاد خرمشاهی در بیست وسومین مراسم یادروز حافظ امکان حضور نیافتند؛ اما فرزندشان آقای عارف خرمشاهی متن پیام ایشان را در آیین گشایش یادروز حافظ در شامگاه ۱۹ مهرماه به شرح زیر ایراد کردند:

با نام خدا کلام خویش آغازم         چون ذره به سوی مهر در پروازم

افلاک اگر سیر کنم از آن است        همشهری افتخاری شیرازم

تدبیر موافق چو بشد با تقدیر        شد دایره المعارفی نو تحریر

نزدیک به سی تن از شما یار شدند   شد بی زر و زور کامل و بی تزویر

با سلام به شما و سپاس از شما یاوران و دانشوران شیرازی

شکر، خدا را که در دل برادر دلبند و سرور دانشمند بنده، استاد والامقام دکتر کاووس حسنلی انداخت که خود و نزدیک به سی شخصیت علمی شیراز که اغلبشان حافظ پژوه و ادب شناس بودند به مدت نزدیک به چهار سال با ما یاری کردند تا این طرح به سامان و این شرح به پایان آمد. رواست اگر بروفق آیه ی قرآنی بگویید: هذه بضاعتنا ردّت علینا (اینک این سرمایه ی ما سوی ما بازآمده). به گفته ی حافظ،

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد        زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود      عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را         شکر کآن محنت بی حد و شمار آخر شد

به تعبیر دقیق‌تر می‌توان گفت در حدود یک‌چهارم این دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی را همشهریان حافظ نوشته‌اند:

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد    که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

گفتنی‌ها را و نیز فهرست نام هم‌قلمان را در آغاز دانشنامه آورده‌ایم. از همکاران ثابت دانشنامه برای سپاس از یاری‌ها و همکاری‌هایشان نام می‌برم: آقایان دکتر عبدالله جاسبی، دکتر پژمان جعفری، دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، عارف خرمشاهی، رسول عسگری و سیدعباس سیدمحمدی و سرکار خانم فرشته حاتمیان.

از همه‌ی عزیزان نویسنده‌ی مقالات که بدون یاری آن‌ها چنین طرحی به ثمر نمی‌نشست، سپاسگزارم و آرزومندم که با همت شما عزیزان دانشنامه‌ی سعدی که در حدودی نیمی از آن تألیف شده است، به ثمر برسد و انتشار یابد.

در پایان، گفتنی است که شما صاحب‌نظران و صاحبان تجربه می‌دانید که این‌گونه کارها نیاز به همکاری گروهی دارد و ازسوی دیگر، کار گروهی دشواری‌هایی دارد که کار  فردی ندارد. در حفظ خداوند باشید.

و سپاس در آغاز و انجام، خدا راست.