پیام نوروزی مرکز حافظ‌شناسی

به نام خداوند باغ و بهار
 
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده‌ی دلدار بیار

نکته‌ای روح‌فزا از دهن دوست بگو
نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار

سپاس کردگار هستی را که با نگاه دلارای خویش دشت و دمن را جلوه‌ای دیگر بخشید و در ضمیر آفرینش شور و شوقی تازه دمید و به جای نخوت باد دی و شوکت خار، انسان را لایق سبزه و گل آفرید.

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

اینک با شوقی سرشار، فرخندگی گام‌های سبز بهار، تلاوت آیات سبز دلدار و فرارسیدن سال نو ۱۳۹۹ هجری خورشیدی را
که با زادروز ماهرویان بوستان یزدان درآمیخته است بر همه‌ی نوروزباوران گیتی که به فرهنگ و ادب فارسی مهر می‌ورزند خجسته‌باد می‌گوییم.
امید است این روزها که اجتماع ایرانیان با بدافزاری کرونا نام در ستیز است با معناگرایی، رعایت روزافزون زمینه‌های بهداشتی، پایبندی به اصل «در خانه می‌مانیم» و ژرف‌نگری در اندیشه‌های دلربای حافظ، باور کنیم
که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند» تا همگان میزبان شایسته‌ای برای ارمغان سبز خداوند باشیم.

مدیریت روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی