گرامی‌داشت روز خبرنگار

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

جان‌پرور است قصهٔ ارباب معرفت
رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو

هفدهم مردادماه، در تقویم رسمی کشور، «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است.
قداست این حرفه که همواره با قلم پیوندی جاودانه دارد، در سوگند حقیقت‌نگار هستی به قلم هویداست: «ن والقلم و مایسطرون».

این روز یادآور یکی از دغدغه‌های اساسی انسان، مبنی‌بر نیاز به آگاهی و خبر است. بی‌گمان تمام کسانی که در راه آگاه‌کردن راستین مردم، صادقانه می‌کوشند، سزاوار شایسته‌ترین قدردانی‌ها هستند.

مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، سپاسگزار خانواده‌ی بزرگ رسانه است که هماره در پوشش اخبار مرکز حافظ‌شناسی، مشارکتی سزامند و مؤثر داشته‌اند و با شناخت حرمت ادبی حافظ، حدیث حضرت دوست را به دوستداران حافظ می‌رسانند و همگان را از طراوت لطایف حکمی و سخنان ملکوتی آن سلطان غزل‌سرا بهره‌مند می‌کنند.
تندرستی، بهروزی و دیرزیستی همگان را از خداوند منان خواستاریم.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی