نخستین نشست مجازی مرکز حافظ‌شناسی برگزار شد

نشست حافظانه‌ی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، با موضوع «حافظ و فلسفه‌ی لذت اکنون و اینجا»، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۳۹۹، به‌صورت مجازی برگزار شد.سخنران این نشست، دکتر مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان بود.ایشان در ابتدا به تعریف مقوله‌ی «لذت»، از منظر مکتب‌های فکری مختلف پرداخت. موضوع منشأ درونی و بیرونی لذت، از مهم‌ترین مباحث این بخش از سخنرانی وی بود.دکتر محبتی در ادامه بر تعریفی از لذت که حول محور مکاشفه‌ی خویش می‌گردد، انگشت نهاد و کوشید با بهره‌گیری از شعر حافظ، لذت ویژه‌ی او را در این چارچوب تفسیر کند.به اعتقاد ایشان، حافظ با بهره‌گیری از آبشخورهای فکری مختلف، به عروجی رسیده که مظاهر گوناگون لذت از رهگذر آن درک می‌شود؛ از همین‌رو تفسیر عناصری چون می، شاهد و… در شعر او بدون درنظرگرفتن منظومه‌ی فکری حافظ و رویکرد او به‌ مقوله‌ی لذت، سطحی‌نگرانه خواهد بود.
گفتنی‌ست این نشست که سیصدوسی‌ویکمین نشست حافظانه‌ی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ بود؛ با همکاری معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه شیراز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

سیصدوسی‌ویکمین نشست مرکز حافظ‌شناسی با عنوان: “حافظ و فلسفه‌ی لذت اکنون و این‌جا” برگزار می‌شود

مرکز حافظ‌شناسی – کرسی پژوهشی حافظ برگزار می‌کند: «حافظ و فلسفه لذت اکنون و اینجا» سخنران: دکتر مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان.
این نشست، روز چهارشنبه ۲۹مرداد‌ماه‌‌ ۱۳۹۹، ساعت۱۹، به‌صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد.

http://vc7.shirazu.ac.ir/farhangi-meeting/

سلسله برنامه‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی، با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز، اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز پژوهش‌‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، برگزار می‌شود،
❇️ ورود برای علاقه‌مندان از طریق لینک اعلام شده آزاد است. 
روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی

گرامی‌داشت روز خبرنگار

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

جان‌پرور است قصهٔ ارباب معرفت
رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو

هفدهم مردادماه، در تقویم رسمی کشور، «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است.
قداست این حرفه که همواره با قلم پیوندی جاودانه دارد، در سوگند حقیقت‌نگار هستی به قلم هویداست: «ن والقلم و مایسطرون».

این روز یادآور یکی از دغدغه‌های اساسی انسان، مبنی‌بر نیاز به آگاهی و خبر است. بی‌گمان تمام کسانی که در راه آگاه‌کردن راستین مردم، صادقانه می‌کوشند، سزاوار شایسته‌ترین قدردانی‌ها هستند.

مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، سپاسگزار خانواده‌ی بزرگ رسانه است که هماره در پوشش اخبار مرکز حافظ‌شناسی، مشارکتی سزامند و مؤثر داشته‌اند و با شناخت حرمت ادبی حافظ، حدیث حضرت دوست را به دوستداران حافظ می‌رسانند و همگان را از طراوت لطایف حکمی و سخنان ملکوتی آن سلطان غزل‌سرا بهره‌مند می‌کنند.
تندرستی، بهروزی و دیرزیستی همگان را از خداوند منان خواستاریم.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی