«بررسی مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی در ترجمه‌های حافظ به زبان عربی»

سیصدوسی‌و‌هفتمین نشست علمی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ به بررسی مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی در ترجمه‌های حافظ به زبان عربی اختصاص دارد.
این نشست با سخنرانی دکتر محمدرضا عزیزی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و از مسیر ابر دراک: https://derak.live/stream/hafezstudies و همزمان صفحه‌ی رسمی مرکز حافظ‌شناسی در اینستاگرام به آدرسhttps://www.instagram.com/hafezstudiescenter/?hl=en قابل دسترسی است.
گفتنی‌ست سلسله نشست‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز، اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

*ورود برای عموم علاقه‌مندان از طریق لینک‌های اعلام‌شده آزاد است.