بیست‌­وسومین شماره از مجله‌­ی حافظ­‌پژوهی در اردیبهشت‌­ماه 1399 منتشر شد. مقاله‌­های این شماره 4 موضوع کلان را واکاویده‌­اند:

1. حافظ و ترجمه: دکترحسن نکوروح در «حافظ و مسئله­‌ی ترجمه‌­پذیری» به بررسی ترجمه­‌های آلمانی حافظ پرداخته است؛ دکتر علی رجایی در «خلقت، مفهوم «انسان» و «انسان­بودن» نزد حافظ و گوته» به تاثیرپذیری حافظ از گوته پرداخته است.

2.  بررسی کارنامه‌­ی حافظ‌­پژوهی: دکتر نصرالله امامی در «نقد و نظری بر این کیمیای هستی» کتاب این کیمیا هستی استاد شفیعی­‌کدکنی را نقد و بررسی کرده است؛ دکترخسرو قاسمیان در «سه­‌گانه­‌ی سلیم نیساری» و دکترمدینه کرمی در « نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» آثار حافظ‌­پژوه فقید، مرحوم سلیم نیساری را بررسی کرده­‌اند؛ دکتر فرزانه معینی در «معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌‌‌پژوهی» این دانشنامه‌را نقد کرده است.

3. بررسی و نقد غزل­‌های حافظ: دکتر مسیح افقه در «تحلیل مؤلفه­‌های موسیقایی در غزلیات حافظ» از رهگذر موسیقی‌­پذیری به یکی از رازهای ماندگاری حافظ پرداخته است؛ دکتر امیرحسن ماحوزی در «حافظ و روان­شناسی ترس» غزل­های حافظ را از منظری روانشناختی واکاویده است؛ پروفسور سیدعین­‌الحسن در «مقاومت حافظ در برابر خشونت و استبداد» به وجه اجتماعی و سیاسی غزل‌­های حافظ توجه نشان داده است.

این مقاله‌­ها حاصل سخنرانی نویسندگان در یادروز حافظ (1398) و نشست‌­های مرکز حافظ‌­شناسی از زمستان 1398 تاکنون است.

ردیف نویسنده                                                عنوان مقاله                                      فایل مقاله
   1    مسیح افقه  تحلیل مؤلفه­های موسیقایی در غزلیات حافظدانلود
   2    نصرالله امامی                            نقد و نظری بر این کیمیای هستی      دانلود
   3    علی رجایی              خلقت، مفهوم «انسان» و «انسان­بودن» نزد حافظ و گوته      دانلود
   4سید عین‌­الحسن                          مقاومت حافظ در برابر خشونت و استبداد      دانلود
   5 خسرو قاسمیان                                     سه­‌گانه­‌ی سلیم نیساری      دانلود
   6مدینه کرمی

  نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی دفتر دگرسانی‌ها در  غزل‌های حافظ

      دانلود
7

امیرحسین ماحوزی

حافظ و روان­‌شناسی ترس

      دانلود
   8 فرزانه معینی                معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌‌‌پژوهی      دانلود
9حسن نکوروححافظ و مسئله‌ی ترجمه‎پذیری غزلیاتدانلود