هم­زمان با یادروز حافظ، بیست‌وچهارمین شماره‌ی مجله‌ی علمی‌تخصصی حافظ‌پژوهی (سومین شماره از دوره‌ی جدید) در پاییز 1399 منتشر شد. این مجله با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های حافظانه، نتیجه‌ی علمی تحقیقات مربوط به حافظ را در قالب مقاله منتشر می‌کند. شماره‌ی جدید‌، مقاله‌های زیر را در برگرفته است:

ردیفنام نویسندهعنوان مقالهفایل مقاله
1سعید حسام­پوربررسی تأثیر مؤلفه‌های ساختاری بر زیبایی‌شناسی غزل‌های حافظدانلود
2اصغر دادبهحافظ و انسان امروزدانلود
3منیژه عبداللهیبررسی گونه‌ای خاص از آرایه‌ی تجاهل عارف در شعر حافظدانلود
4محمد کشاورز بیضاییعوامل تفأل طبقه­ی حاکم با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن

(با تکیه بر متون تاریخ­نگاری قرن 9-14ه.ق)

دانلود
5ماندانا فیروزآبادیکتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۸ خورشیدیدانلود
6علی­رضا نیکویینقد رهیافت­های فلسفی به شعر حافظدانلود

انتشار این مجله، یکی از فعالیت‌های علمی‌پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ است. هر مقاله‌ای که به‌گونه‌ای با زندگی، شعر و اندیشه‌ی حافظ پیوند داشته باشد، قابل بررسی و داوری  برای چاپ در مجله‌ی حافظ‌پژوهی است. پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را برای انتشار در این مجله، به نشانی hafezstudies@gmail.com ارسال فرمایند.