مرکز حافظ­شناسی در دوره­های مختلف، تقدیرنامه­ها و جوایز متعددی را به حافظ­پژوهان و تلاش­گران حوزه‌ی حافظ و حافظ­پژوهی اهدا کرده است. برخی از استادان و حافظ­پژوهانی که از سوی مرکز حافظ­شناسی تقدیر شده­اند عبارت‌اند از:

دکترمنصور رستگار فسایی، دکتر محمود رشید عیوضی، استاد منصور پایمرد، دکتر منیژه عبدالهی، استاد پرویز خائفی، استاد هوشنگ فتی، استاد جمشید مشایخی، دکتر بهادر باقری، استاد هاشم فریدونی، آقای داریوش نویدگویی و …