دوره‌های پسادکتری از سال 1396 در مرکز حافظ‌شناسی دایر شده است. این مرکز برای ارائه‌ی مشاوره و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی سراسر دنیا آماده‌ی همکاری است.

متقاضیان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به‌منظور بررسی و ارزیابی به‌نشانی ایمیل مرکز حافظ‌شناسی hafezstudies@gmail.com ارسال کنند. همچنین دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با حافظ از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی، می‌توانند از این امکان بهره‌مند گردند. متقاضیان محترم برای آگاهی از شرایط استفاده از دوره‌ی تخصصی پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی و کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به «شیوه‌نامه‌ی حمایت از دوره‌های پسادکتری» به نشانی (http://en.insf.org/page/post+doctoral+fellowship) مراجعه نمایند.

پژوهشگران واجد شرایط باید درخواست مکتوب و کارنامه‌ی آموزشی‌پژوهشی خود را به نشانی ایمیل ‌مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند تا در صورت موافقت استاد کرسی و تصویب در شورای پژوهشی، به ‌مصاحبه دعوت شوند.

پژوهشگران پسادکتری مرکز حافظ‌شناسی

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان طرح پسادکتریتاریخ تصویب طرح
1شیرین رزمجو بختیاریبررسي، مقايسه و آسيب‌شناسی ترجمه‌ی فارسی‌زبانان و انگليسی‌زبانان از غزل‌های حافظآبان ماه 96
2رضا رستگاریبررسی مبانی صلح در اندیشه‌ی حافظآبان ماه 96
3سمانه اسدیواکاوی ظرفیت­‌های دیوان حافظ برای ارائه به نوجوانانتیرماه 98