مجله‌ی حافظ‌پژوهی با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های مربوط به حافظ، نتیجه‌ی پژوهش‌های محققان و صاحب‌نظران را منتشر می‌کند.
بیست‌ویک شماره از شماره‌های پیشین این مجله، در قالب دفترهای سالانه‌ی حافظ‌پژوهی و شماره‌‌های بیست‌ودو، بیست‌وسه، بیست‌وچهار نیز به صورت «دوفصل‌نامه» منتشر شده است.

▪️در دوره‌ی جدید فعالیت‌ها (از بهار ۱۴۰۱)، این مجله‌ با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، همچنان به‌صورت «دوفصل‌نامه» منتشر می‌شود.

▪️پژوهشگران محترم می‌توانند مقاله‌های خود را که دستاوردی تازه دارد و در ساختار علمی‌پژوهشی نوشته شده است، در سامانه‌ی مجله به آدرس jhp.hafezstudies.com بارگذاری و ارسال نمایند.

▫️مقاله‌های ارسالی می‌تواند رویکردهای گوناگون داشته باشد، از جمله: تحلیل محتوا، مطالعات مروری، معرفی و نقد کتاب، ترجمه و بررسی تطبیقی، دریافت تازه از عبارات و ابیات (در قالب مقاله‌ی کوتاه)، بررسی کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی و… .

برای دریافت مجله کلیک کنید.