برنامه‌های بیست‌وهفتمین یادروز بین‌المللی حافظ در قالب هفته‌ی بزرگداشت حافظ از ۱۵ مهر آغاز شده است و تا ۲۱ مهر ادامه دارد.

نشست‌های علمی یادروز حافظ، روز پنجشنبه بیستم مهرماه با موضوع محوری «نسبت شعر حافظ با نیازهای امروز» از ساعت ۸صبح، در کتابخانه‌ی ملی و مرکز اسناد فارس برگزار خواهد شد.