دفتر نوزدهم حافظ‌پژوهی شامل متن مقالات و  سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه سال 1394 است. این مجموعه به‌کوشش سعیده رضازاده و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس از سوی انتشارات رخشید به چاپ رسیده است. دفتر حاضر با پیشگفتار دبیر علمی همایش و پیام دکتر منصور رستگارفسایی به این همایش آغاز شده است. بخش نخست مجموعه به سخنرانی­‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس، مدیرکل ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران اختصاص دارد. بخش دوم، مقالات حافظ‌پژوهانی چون دکتر نصرالله امامی، دکتر محمود عابدی، دکتر مریم پرهیزکاری، دکتر عباس عاشوری‌نژاد و… را شامل می‌شود. بخش سوم نیز دربردارنده‌ی اطلاعات کتاب‌شناسیِ حافظ در سال 94 است.

فهرست مقالات

عاطفه‌ی اندوهدر غزل­های حافظ/ دکتر نصرالله امامی

از خدای جهان تا خواجه‌­ی جهان(شرح غزلی از حافظ)/ دکتر محمود عابدی

از رند تا پیر مغان/ دکتر مریم پرهیزکاری و دکتر عباس عاشوری‌نژاد

کران­مندی و بی­کرانگی انسان در نگاه حافظ/ دکتر محمدجواد اعتمادی گلریز

بررسی ریا به‌­عنوانآسیب اجتماعی در اشعار حافظ/ دکتر بابک شمشیری و سمیه بهروزی و آمنه ماندنی‌­پور

کتاب‌­شناسی حافظ در سال 1394 خورشیدی/ ماندانا فیروزآبادی

مقبرةالشعرایحافظیه/ مریم آذرنیا و الهه نخعی

فهرست مقاله­‌هایچاپ­‌شده در سالنامه­‌ی حافظ­‌پژوهی/ فاطمه سرطاوی