نشست‌های علمی بین‌المللی بیست‌وهفتمین یادروز حافظ (۲۰مهر ۱۴۰۲)

باسخنرانی:

۱-دکتر سعید حسام‌پور، مدیر مرکز حافظ‌شناسی: «خوش‌آمدگویی و ارائه‌ي گزارش عملکرد یک‌ساله‌ی مرکز حافظ‌شناسی»

۲-دکتر حمیدرضا شعیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس: «پیش‌انگاره، انگاره، پس‌انگاره: بیکرانگی گفتمان حافظ»

۳-دکتر قدمعلی سرامی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران: «حافظ میان کثرت و وحدت»

۴-دکتر امیرحسین ماحوزی، استادیار دانشگاه پیام‌نور: «حافظ و شیوه‌های مبارزه با اضطراب و افسردگی؛ دو بحران معاصر»

۵-دکتر فرزام پروا، روان‌پزشک و روان‌کاو: «وجوه چندگانه‌ی شعر حافظ در روانکاوی مدرن: ریشه‌ها و رهیافت‌ها»

۶-دکتر حمیدرضا توکلی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان: «حافظ‌خوانی: تجربه‌ی انتخاب و آزادی»

۷-آقای مسعود زنجانی، مدرس و پژوهشگر فلسفه: «آموزه‌های درمانگرایانه‌ی حافظ برای انسان امروز»

زمان: ۲۰مهر ۱۴۰۲-ساعت ۸صبح

مکان: چهارراه حافظیه، تالار مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی