مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت شاعر بلندآوازه و حافظ‌شناس برجسته هوشنگ ابتهاج، پیام تسلیتی به شرح زیر منتشر کرد:

«آن‌چه تغیّر نپذیرد تویی
آن‌که نمرده‌ست و نمیرد تویی

خبر درگذشت شاعر نام‌دار و حافظ‌‌پژوه ارجمند، زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)، جامعه‌ی ادبی ایران را سوگوار کرد.

«سایه افکند حالیا شبِ هجر
تا چه بازند شب‌روان خیال»

نزدیکی زبان شعری ابتهاج به زبان حافظ، نشانه‌ای روشن از انس دیرینه‌ی او با دیوان خواجه‌ی اهل راز است.
او در کنار فعالیت‌های گوناگون ادبی، بخشی از عمر فرهنگی خود را به تصحیح دیوان حافظ اختصاص داد و با شایستگیِ تمام، یکی از معتبرترین تصحیح‌های دیوان حافظ را به جامعه‌ی ادبی عرضه کرد. کتاب «حافظ به سعی سایه» از آثار ارزشمند شادروان هوشنگ ابتهاج است. این کتاب که با تلاشی ستودنی، بر اساس سی نسخه از دست‌نویس‌های سده‌ی نهم هجری از دیوان حافظ و با پشتوانه‌ی تجربه‌‌ی ادبی و ذوق شاعرانه‌ی مصحح فراهم آمده، از مراجع مهم حافظ‌شناسی‌ست.
مرکز حافظ‌شناسی درگذشت این ادیب نامور و حافظ‌پژوه برجسته  را به جامعه‌ی ادبی تسلیت می‌گوید و برای روان او آرامش و آمرزش الهی آرزو می‌کند.

مرکز حافظ‌شناسی/ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱