تصویب پژوهانه‌ای دیگر در مرکز حافظ‌شناسی 

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی، خبر دریافت و تصویب یک پژوهانه‌ی جدید را اعلام کرد.
این پژوهانه که از سوی «مهندس جمشید ودیعی» به‌منظور حمایت مالی از طرح‌های تحقیقی و مطالعات حافظ‌پژوهی در اختیار مرکز حافظ‌شناسی قرار داده شده است به‌دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، حافظ‌پژوهان واجد شرایط و هنرمندان صاحب اثر شاخص که طرح پیشنهادی شایان توجهی داشته باشند اعطا می‌شود. پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را برای بررسی و داوری به‌معاونت پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند. ‌
مرکز حافظ‌شناسی ضمن پاسداشت این اقدام شایسته‌ی فرهنگی، امیدوار است توجه به تاریخ و فرهنگ ملی و حمایت از دانش و هنر ایرانی، بیش از گذشته وجهه‌ی همّت نیک‌اندیشان واقع شود.
یادآور می‌شود، مرکز حافظ‌شناسی تا پیش از این موفق به‌تصویب و اجرای پنج پژوهانه شده است: «پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری» (مصوب فروردین 1398)، «پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ» (مصوب شهریور 1398)، «پژوهانه‌ی دکتر زهرا رنجبری» (مصوب دی 1398) و دو پژوهانه‌ی اهدایی خانواده‌ی صحراییان (مصوب اسفند 1399).

روابط عمومی مرکز حافظ شناسی