مرکز حافظ‌شناسی، آیین رونمایی و نقد کتاب «حافظ و رود جادو» را برگزار می‌کند

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت شاعر بلندآوازه و حافظ‌شناس برجسته هوشنگ ابتهاج

اجرای طرح «حافظ و هنرمندان» در مرکز حافظ‌شناسی