پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت شاعر بلندآوازه و حافظ‌شناس برجسته هوشنگ ابتهاج

اجرای طرح «حافظ و هنرمندان» در مرکز حافظ‌شناسی