هشتادوسومین دوره‌ی کلاس‌های آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ؛ دوره‌ی پاییز

برگزاری دوره‌های تخصصی حافظ‌پژوهی در اندیشکده حافظ