نشست‌های علمی بین‌المللی بیست‌وهفتمین یادروز حافظ (۲۰مهر ۱۴۰۲)

آیین گشایش هفته‌ی جهانی بزرگداشت حافظ شیرازی و رونمایی از پوستر یادروز حافظ