ششمین برنده نشان درجه یک علمی مرکز حافظ‌شناسی چه کسی است؟

مراسم اعطای نشان درجه یک علمی حافظ‌شناسی، سه‌شنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۰ (به‌صورت مجازی) پخش خواهد شد.

این برنامه از دو بستر:
۱- ابر دراک
https://derak.cloud/hafez

و ۲-صفحه رسمی مرکز حافظ‌شناسی در اینستاگرام به‌نشانی @hafezstudiescenter

به سمع و نظر علاقه‌مندان خواهد رسید.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی