مجله‌ی حافظ‌پژوهی با هدف انتشار دستاوردهای تازه و گسترش پژوهش‌های مربوط به حافظ، نتیجه‌ی پژوهش‌های محققان و صاحب‌نظران را منتشر می‌کند.
بیست‌ویک شماره از شماره‌های پیشین این مجله، در قالب دفترهای سالانه‌ی حافظ‌پژوهی و شماره‌‌های بیست‌ودو، بیست‌وسه، بیست‌وچهار نیز به صورت «دوفصل‌نامه» منتشر شده است.

▪️در دوره‌ی جدید فعالیت‌ها (از بهار ۱۴۰۱)، این مجله‌ با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، همچنان به‌صورت «دوفصل‌نامه» منتشر می‌شود.

▪️پژوهشگران محترم می‌توانند مقاله‌های خود را که دستاوردی تازه دارد و در ساختار علمی‌پژوهشی نوشته شده است، در سامانه‌ی مجله به آدرس jhp.hafezstudies.com بارگذاری و ارسال نمایند.

▫️مقاله‌های ارسالی می‌تواند رویکردهای گوناگون داشته باشد، از جمله: تحلیل محتوا، مطالعات مروری، معرفی و نقد کتاب، ترجمه و بررسی تطبیقی، دریافت تازه از عبارات و ابیات (در قالب مقاله‌ی کوتاه)، بررسی کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی و… .

برای دریافت کل مجله لطفا کلیک بفرمایید: دانلود

دیف نام نویسنده عنوان مقاله فایل مقاله

۱

مریم آذرنیا

کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۴۰۰ خورشیدی

دانلود

۲

محمدرضا امینی

نگاهی به گستره‌ی ایماژ در شعر حافظ، از نقاشی تا سینما

دانلود

۳

سمیرا بختیاری‌نسب

استعاره‌ی راه و مفهوم ناپایداری در دیوان حافظ

دانلود

۴

اصغر دادبه

شب کوتاه وصال و تدبیر شاعرانه‌ی حافظ

دانلود

۵

منصوره سلامت آهنگری

شیوه‌های «تعالی خویشتن» و «خودشکوفایی» از نگاه حافظ و آبراهام مزلو

دانلود

۶

منیژه عبدالهی

بررسی سه آموزه‌ی «گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک» در شعر حافظ

دانلود

۷

مهدی عظیم‌پور

همسویی فرم خط با معنای شعر در اشعار حافظ با توجه به رسم‌الخط زمانه‌ی شاعر

دانلود

۸

محمد کشاورز بیضایی

نمود شغل‌ها و مقام‌های انتفاعی و درآمدزا در دیوان حافظ شیرازی

دانلود

۹

شیوا متحد

جلوه‌های حافظانه در اشعار احمد شاملو

دانلود

۱۰

علی‌رضا مظفری

نگاهی دیگر به زندگی حافظ شیرازی؛ نقد و بررسی کتاب زندگی حافظ شیرازی، نوشته‌ی منصور پایمرد

دانلود

۱۱

سپیده موسوی

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت؛ جستاری درباره‌ی بازتاب سحر و جادو در شعر حافظ

دانلود

۱۲

فرهاد نصیری شیرازی

نگاهی به پیوند هنر خوش‌نویسی و چاپ دیوان حافظ

دانلود