«حافظ و هنرمندان»

مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ با حمایتِ پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحراییان، طرح «هنرمندان و حافظ» را کلید زد.

دکتر رضا رستگاری، جانشین مدیر مرکز حافظ‌شناسی ضمن اعلام این خبر، توضیح داد: مرکز حافظ‌شناسی پیش از این موضوع علمی برنامه‌های یادروز حافظ را برای سال ۱۴۰۰ «حافظ و هنر» اعلام کرده بود. یکی از تصمیمات مرکز حافظ‌شناسی در سال ۱۴۰۰، ضبطِ نگاه و خاطرات هنرمندان برجسته و نام‌آور رشته‌های مختلف، در قالب ویدیویی کوتاه در پیوند با حافظ است. در این برنامه هنرمندان محترم از احساس درونی خود در پیوند با حافظ به‌گونه‌ای ساده و بی‌تکلف سخن می‌گویند و چنان‌چه خاطره‌ای شخصی از رابطه‌ی درونی خود با حافظ و شعر او دارند در چند دقیقه بیان می‌کنند.

وی افزود: مقصودِ این برنامه، سخنرانی در باره‌ی اهمیت حافظ و شعر او نیست، بلکه تنها بیان حس و حالِ هنرمندان عزیز یا نقلِ خاطره‌ای از آن‌ها در پیوند با حافظ است.
مسؤول پژوهانه‌‌های مرکز حافظ‌شناسی درخصوص کارکرد این طرح گفت: مجموعه‌ای که فراهم خواهد آمد، دست‌کم دو کارکرد مهم خواهد داشت: نخست آنکه پیوندِ مردم، به‌ویژه نسل جوان را با میراث‌های ارزشمند ملی خود تقویت و به ارتقای سطح فرهنگی کمک می‌کند و دیگر، مجموعه‌‌ای ارزشمند در تاریخ ثبت می‌شود و به یادگار می‌ماند تا آیندگان نیز از آن بهره‌مند باشند.
وی در پایان یادآور شد، این طرح با حمایت پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحراییان اجرا می‌شود که پیش از این در اسفندماه ۱۳۹۹ به‌تصویب کرسی پژوهشی حافظ رسید.