نشست بررسی و نقد کتاب «زندگی حافظ شیرازی؛ برپایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان»

نشست بررسی و نقد کتاب «زندگی حافظ شیرازی؛ برپایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان»

مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، سیصدوچهل‌وششمین نشست خود را به بررسی و نقد کتاب «زندگی حافظ شیرازی؛ برپایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان»، اثر منصور پایمرد اختصاص داده است.

دکتر رضا رستگاری (حافظ‌پژوه و مدرس دانشگاه) و دکتر علیرضا مظفری (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه) در این نشست که با حضور مؤلف کتاب برگزار می‌شود؛ به بررسی و نقد کتاب یادشده می‌پردازند.

این‌ نشست که روز شنبه، ۳۰بهمن‌ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌گردد، به‌صورت مجازی، از طریق لینک‌های زیر ترتیب یافته است:
صفحه‌ی اینستاگرامی مرکز حافظ‌شناسی:
@hsfezstudiescenter
و لینک ابر دراک:
https://derak.cloud/hafez

گفتنی‌ست، سلسله نشست‌های علمی (مجازی) مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ با همکاری اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیریت فرهنگی و مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و شرکت دانش‌بنیان ابر دراک برگزار می‌شود.

ورود برای تمامی علاقه‌مندان از طریق لینک‌های اعلام‌شده آزاد است.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی