دفتر هفتم حافظ پژوهی

دفتر هفتم حافظ‌­پژوهی دربرگیرنده‌ی متن مقالات و سخنرانی‌­های یادروز حافظ در مهرماه ۱۳۸۲ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری و از سوی مرکز حافظ‌‌‌­شناسی منتشر شده‌است. دفتر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ‌­شناسی آغاز شده و در ادامه، مقالات حافظ‌­پژوهانی چون دکتر بهروز ثروتیان، دکتر محمود عابدی، دکتر معصومه معدن­‌کن، شهریار مندنی‌­پور و… آورده شده‌است.

خواجه‌ی مصلحت‌­اندیش شیراز/ بهروز ثروتیان

مهندسیِ سخن در سروده‌­های حافظ/ دکتر سید محمد راستگو

کتاب حافظ/ مصطفی صدیقی

نقش بر آب/ دکتر محمود عابدی

صدای دیگری در دیوان حافظ/ دکتر منیژه عبداللهی

جهان شعر و اندیشه‌ی حافظ/ محمد عزیزی

چندمعنایی در شعر حافظ (۱)/ دکتر محمد غفرانیِ جهرمی

حافظ و تاگور/ دکتر پروین‌­دخت مشهور

نقش صبا در عشق و عرفان و تاریخ غزل حافظ/ دکتر معصومه معدن­‌کن

سانسورستیزی‌­های حافظ/ شهریار مندنی­‌پور

تساهل در شعر و اندیشه‌ی حافظ/ حافظ موسوی

اکنون ابدی (زمان و روایت در شعر حافظ)/ دکتر علی‌رضا نیکویی