پسادکتری

دوره‌های پسادکتری از سال ۱۳۹۶ در مرکز حافظ‌شناسی دایر شده است. این مرکز برای ارائه‌ی مشاوره و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی سراسر دنیا آماده‌ی همکاری است.

متقاضیان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به‌منظور بررسی و ارزیابی به‌نشانی ایمیل مرکز حافظ‌شناسی hafezstudies@gmail.com ارسال کنند. همچنین دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با حافظ از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی، می‌توانند از این امکان بهره‌مند گردند. متقاضیان محترم برای آگاهی از شرایط استفاده از دوره‌ی تخصصی پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی و کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به «شیوه‌نامه‌ی حمایت از دوره‌های پسادکتری» به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://insf.org/fa/page/116/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

پژوهشگران واجد شرایط باید درخواست مکتوب و کارنامه‌ی آموزشی‌پژوهشی خود را به نشانی ایمیل ‌مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند تا در صورت موافقت استاد کرسی و تصویب در شورای پژوهشی، به ‌مصاحبه دعوت شوند.

*فرم طرح پسادکتری

پژوهشگران پسادکتری مرکز حافظ‌شناسی:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان طرح پسادکتری تاریخ تصویب طرح
۱ شیرین رزمجو بختیاری بررسي، مقايسه و آسيب‌شناسی ترجمه‌ی فارسی‌زبانان و انگليسی‌زبانان از غزل‌های حافظ آبان‌ماه ۱۳۹۶
۲ رضا رستگاری بررسی مبانی صلح در اندیشه‌ی حافظ آبان‌ماه ۱۳۹۶
۳ سمانه اسدی واکاوی ظرفیت­‌های دیوان حافظ برای ارائه به نوجوانان تیرماه ۱۳۹۸